Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-01-2014

Flankerend onderwijsbeleid

Scholen hebben een brede maatschappelijke opdracht met heel wat uitdagingen. Zo moeten ze onder meer de ongekwalificeerde uitstroom, de armoede en het spijbelen terugdringen. Maar alleen kunnen ze dat niet. Er is een geïntegreerde aanpak nodig. Alle mogelijke hefbomen moeten tegelijkertijd worden aangewend. De oplossing ligt in het versterken van een netoverstijgend beleid op het lokale niveau: een flankerend onderwijsbeleid.

Door in te zetten op een lokaal flankerend onderwijsbeleid werkt elke GO! school ook aan de realisatie van een brede open school. Flankerend onderwijsbeleid gaat voor het GO! in essentie over maximale onderwijskansen. De school moet de vicieuze cirkel doorbreken en sociale ongelijkheid tegengaan. Daarom moet men zo vroeg mogelijk ingrijpen om achterstand te voorkomen, met zoveel mogelijk partners, in maar ook buiten het onderwijs. De brede open school waar het GO! naar streeft, biedt alle kinderen van bij de start zoveel mogelijk kansen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond.

Hier vind je de volledige vistietekst 'Flankerend onderwijsbeleid'.