Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-11-2012

Brede open school

In deze visietekst wordt het begrip ‘brede open school’ helder gedefinieerd voor het GO!.

Het streefdoel is dat tegen 2020 elke GO! school, minstens op een basisniveau, een brede open school is. De visietekst geeft aan hoe elke school daaraan kan werken. Een van de wegen ernaartoe is multidisciplinair en structureel samenwerken met externe partners en zo een brede leer- en leefomgeving creëren die alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen biedt.

Verder werpt de visietekst een verhelderende blik op hoe je de kwaliteitszorg in de brede open school aanpakt en hoe je de brede open school concreet organiseert.

Hier vind je de volledige visietekst 'Brede open school'.