Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-11-2016

Nieuwe Tutti Frutti

Tutti Frutti is het initiatief dat al enkele jaren aan de weg timmert om jongeren in Vlaanderen en Brussel meer fruit en groenten te leren eten via bewustmakings- en andere acties op scholen. Nu in een nieuw jasje. En gratis appels en peren!

Het concept is zopas vernieuwd en wordt momenteel uitgetest in enkele scholen. De leerlingen krijgen gedurende 10 weken een gratis portie groenten of fruit per leerling per week. De school hoeft zelf geen bijdrage meer te betalen of door te rekenen naar de ouders. Scholen voor buitengewoon onderwijs (lager en secundair) en scholen uit het basisonderwijs met een hoog percentage indicatorleerlingen komen in aanmerking voor een verlenging van de gratis periode met opnieuw 10 weken. Op die manier willen de initiatiefnemers inspelen op de noden van kwetsbare groepen. Na de gratis periode worden scholen aangemoedigd het project zelf verder te zetten.

Het vernieuwde Tutti Frutti schenkt meer aandacht aan variatie in het aanbod, en zet seizoensgebonden en lokale producten in de kijker. Een en ander wordt ook ondersteund door nieuw educatief materiaal.

In het nieuwe concept is ook een prominentere rol voor de ouders weggelegd. De impact van de actie wordt immers groter als er ook thuis voor gezorgd wordt dat er genoeg fruit en groenten op het menu staan. Dit versterkt bij kinderen de gezonde eetgewoontevorming en biedt meer kans op gunstige langetermijneffecten. In het ondersteunend materiaal is er extra aandacht voor kwetsbare ouders.

Gratis appels en peren voor wie tips heeft!

Welke acties onderneemt je school, ouderraad of ouderwerking om ouders te sensibiliseren of actief te betrekken bij het schoolfruitproject (en andere initiatieven rond gezonde voeding)? Laat het ons tegen 30 november weten via deze link en misschien win je wel gratis appels en peren.


Meer informatie via

Sigrid De Vuyst
02 790 96 84
sigrid.de.vuyst@g-o.be
www.g-o.be/gezondheid