Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
25-05-2016

Testsscholen gezocht voor nieuw concept Tutti Frutti!

Haast je! Nog tot 31 mei kan je je kandidaat stellen voor een nieuw concept Tutti Frutti: 10 weken gratis fruit op school!

Tutti Frutti loopt intussen al meer dan 10 jaar in de Vlaamse scholen en een aanpassing van het concept is wenselijk, zo blijkt uit onze ervaring en uit evaluaties bij de scholen. Prioritair is het afstappen van de eigen bijdrage die scholen moeten leveren om in aanmerking te komen voor subsidies. Aangezien deze bijdrage vaak doorgerekend wordt naar de ouders worden indicatorleerlingen (voordien GOK-leerlingen) hierdoor benadeeld.

VIGeZ ontwikkelde daarom een aangepast scenario gebaseerd op een gratis distributieperiode van groenten en fruit gedurende 10 weken per schooljaar. Na deze gratis periode worden scholen gestimuleerd het project zelf verder te zetten, bijvoorbeeld via het maken van een fruit-in-de-boekentas afspraak of een eigen fruitabonnement. Hiervoor wordt begeleiding en ondersteunend materiaal voorzien, bijvoorbeeld om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Er gaat extra aandacht naar scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen (zowel financieel als qua begeleiding). Deze scholen kunnen een verlenging aanvragen van de gratis periode met opnieuw 10 weken om zo beter in te spelen op de noden van kansengroepen.

Concreet komen alle scholen buitengewoon onderwijs (lager en secundair) én scholen uit het basisonderwijs met een hoog aantal indicatorleerlingen in aanmerking voor de verlenging van de gratis periode. Tot slot willen we met deze hervorming ook de administratieve last verminderen.

Dit nieuwe Tutti Frutti concept willen men volgend schooljaar proefdraaien in een aantal scholen, misschien wel in die van jou? Bij een positieve evaluatie zal deze aangepaste subsidieregeling geïmplementeerd worden in alle Vlaamse scholen.

De concrete planning van het proefproject en wat we daarbij verwachten van de testscholen is als volgt:

  • Mei – juni 2016: Vragenlijst invullen waarin algemene mening over Tutti Frutti en de voorgestelde aanpassing wordt gevraagd
  • September 2016: Steunaanvraag voor gratis groenten en fruit invullen + contract afsluiten met leverancier
  • Oktober 2016 – December 2016: 10 weken gratis groenten en fruit
  • Januari – Juni 2017: Verderzetting door de school zelf (met eventueel verlenging van de gratis periode) + Evaluatie van de aangepaste regeling (voor- en nadelen):
       o  Interview bij directie en/of verantwoordelijke
       o  Vragenlijst voor de ouders (of interviews voor anderstalige ouders)

Je kan inschrijven om deel te nemen aan deze testfase tot en met 31/05/2016.

Men is vooral nog op zoek naar scholen basisonderwijs (kleuter en lager, inclusief BuBaO) die nog géén vaste fruitdag per week hebben (m.n. geen fruitabonnement met een leverancier en/of een fruit-in-de-boekentas afspraak met de ouders) en scholen buitengewoon secundair onderwijs (zowel scholen die al een vaste fruitdag per week hebben als scholen die nog geen vaste fruitdag hebben).

Inschrijven via deze link.

Vragen over het GO! gezondheidsbeleid? Contacteer

Sigrid De Vuyst
sigrid.de.vuyst@g-o.be
www.g-o.be/gezondheid