Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
18-04-2016

Een drugrazzia op school: bezint eer je begint

Alcohol en andere drugs horen niet thuis op school. Het is dus logisch dat je er je leerlingen ook niet wilt mee zien verschijnen op het schoolterrein. Voor je kiest voor politiecontroles met drugshonden kan je best de wetgeving hieromtrent eerst eens van wat dichterbij bekijken.

​Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren  van de leerling op school en houden risico's in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van zowel de leerling als de schoolomgeving.

Als antwoord op het omgaan met deze uitdagingen, doen sommige scholen een beroep op politiecontroles met drughonden. Een antwoord dat op zich heel wat vragen en bedenkingen oproept.

Onlangs uitte de Kinderrechtencommissaris zijn bezorgdheid over het voeren van dergelijke politiecontroles. VAD lijstte belangrijke kanttekeningen op waarover je best nadenkt voor je politiecontroles uitvoert. De wetgeving hieromtrent lees je in de Juridische handvatten voor het onderwijs

Vragen over het gezondheidsbeleid op school? Contacteer

Sigrid De Vuyst
02 790 96 84
sigrid.de.vuyst@g-o.be
www.g-o.be/gezondheid