Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Informaticawetenschappen: numerieke methodes

Inhoud

Voor bepaalde studierichtingen in de derde graad is er een minimumdoel waarbij numerieke methodes behandeld moeten worden. Dwengo vzw ontwikkelde hiervoor kant-en-klaar lesmateriaal dat aansluit bij de leerstof wiskunde. Je kan het materiaal alvast hier bekijken: https://dwengo.org/algoritmes

Voor het programmeergedeelte werd gekozen voor Python als taal en Jupyter Notebook als omgeving.

Alle materiaal is toegankelijk via de browser, bijkomende software installeren is niet nodig.

Doelstellingen

  • Tijdens de sessie krijg je te zien voor welke wiskundige onderwerpen gekozen werd in dit lesmateriaal.

De wiskundige inhoud wordt uitgelegd.

  • Je wordt ingewijd in het werken met de notebooks in de klas.

In de sessie zullen we ook minstens 1 notebook met een voorbeeld van een numerieke methode volledig samen doorlopen. 

  • Aansluitend krijg je nog een overzicht van welk lesmateriaal Dwengo nog gratis ter beschikking stelt van leerkrachten.

Voor wie

  • Leerkrachten informatica 3de graad

Hoe inschrijven?

B24_IC_SX_IWNM01 - Informaticawetenschappen: numerieke methodes

dinsdag 30 april 2024 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

Deelnameprijs: € 55
Inschrijven