Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Dag van het Latijn

Mogelijke struikelblokken en oplossingen en hun bijdrage aan het curriculum

Inhoud

De infosessies gaven ons een eerste inkijk in hoe de doelen moeten gelezen worden. In deze vorming gaan we dieper in op doelen uit het leerplan. We bekijken ook samen hoe verschillende doelen zich verhouden tot elkaar en welke kansen er hier in zitten.    

Komen er na deze sessie nog vragen bij je op en wil je die nog stellen dan heb je de mogelijkheid om dit te vragen tijdens de helpdesksessie.

Voorkennis 

Voor deze sessie is het van belang dat  je de informatie uit de infosessies hebt meegekregen. Wie deze sessie al volgde, heeft al inzicht in de materialen die hiervoor ter beschikking zijn.   

Wie de sessie nog niet volgde of wie wel volgde, maar nog even moet heropfrissen bekijkt de volgende materialen voor deze sessie:  

Opmaak van een leerplan en beheersingsniveaushttps://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/secundair-onderwijs/leerplanimplementatie  

Ingesproken powerpoint of opname van de infosessie voorjaar 2023: zie virtuele ruimte van je vak op smartschool. 

Het is aanbevolen dat je ter voorbereiding het volgende artikel leest: DCG 54 – 2021 – Latijn anders? – hoofdstuk 4, p. 75-89 van Simon Aerts. Bij vragen hierover kan je een mailtje sturen naar gwen.steenkiste@g-o.be

Programma van de dag

Voormiddag (9.00u - 12.30u):

 • De nieuwe leerplandoelen
 • Diachroon lezen, een praktische vertaling door Seppe De Craemere en Bob Jacobs

Namiddag (13.30 - 16.30u):

 • Gelijkenissen en verschillen tussen talen, enkele suggesties voor de klaspraktijk door David De Bruyne
 • Per varia ad classica. Klassieke grammatica herhalen en remediëren met niet-klassieke teksten, door Simon Aerts
 • Ruimte voor uitwisseling

Doelstellingen

Na deze sessie kun je: 

 • doelen hanteren die sporen met het gevalideerd doelenkader;  

 • zorgen voor samenhang tussen de doelen; 

 • de doelen en beoordelingscriteria expliciteren. 

 • Je verwerft inzichten in de talige aspecten van Laatlatijnse teksten, mogelijke struikelblokken en concrete oplossingen in je dagelijkse klaspraktijk.

 • Je leert teksten kennen die als basis kunnen dienen om cursussen bij te werken of te ontwerpen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen.

 • Je verwerft inzichten in de meerwaarde van Laatlatijnse teksten, naast de bestaande klassieke teksten, voor de taalvaardigheid van leerlingen in het vak Latijn en daarbuiten.

Voor wie

Leraren SO Latijn die lesgeven in de 2de en 3de graad

Extra informatie

Wil je enkel de voormiddag volgen? Dan is het gratis. 
Volg je de volledige dag? Dan betaal je de inchrijvingsprijs. 
Deze keuze kan je maken bij het inschrijven hieronder. 

Het is aangeraden om de volgende publicatie gelezen te hebben en indien mogelijk mee te brengen naar de workshop (namiddag). De andere bijdragen in deze bundel zijn ook interessant voor andere aspecten van de nieuwe eindtermen (naast de talige kant).

Aerts, S. (2021). “Per varia ad classica: Klassieke grammatica herhalen en remediëren met niet-klassieke teksten.” In Latijn anders? Waarom er nood is aan ander Latijn in de klas (Didactica Classica Gandensia 54), edited by T. Velle and Y. Maes, 75–91. Gent: Skribis.

 

Daarnaast kan het interessant zijn om op voorhand na te denken over de lessenreeks waarvoor je Laatlatijnse teksten zoekt ter aanvulling (bv. historiografie, retoriek, epiek, lyriek, wetenschappelijke literatuur). Deze vragen mogen altijd op voorhand ook doorgegeven worden aan de spreker.

Lesgevers

Gwen Steenkiste

Gwen Steenkiste is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij de PBD-GO!. Ze staat in voor klassieke talen en historisch bewustzijn/ geschiedenis.

Simon Aerts

Simon Aerts studeerde Taal- en Letterkunde: Engels-Latijn en later ook Oudgrieks aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn lerarendiploma haalde in 2015. Na drie semesters lesgeven (Latijn en Grieks) startte hij in 2017 in Gent een doctoraatsstudie in de Taalkunde (afdeling Latijn) over variatie in het gebruik van de verhalende werkwoordstijden bij Livius en Gregorius van Tours. Na zijn publieke verdediging droeg hij bij aan de infodag over ‘Latijn anders? Ander Latijn!’ en startte hij met een postdoctoraal onderzoeksproject naar de volledige diachronie van het tijdensysteem (Latijn > Romaanse talen). Intussen blijft de interactie met het onderwijsveld een prioriteit: Simon is lid van het bestuur van Didactica Classica Gandensia, organiseert workshops voor leerlingen en leerkrachten en publiceert ook in onderwijsgerichte bijdragen.

www.simonaerts.com

David De Bruyne

David De Bruyne werkt als leraar Latijn aan het GO! Erasmusatheneum in Deinze.

Seppe De Craemere

Seppe De Craemere werkt als leraar Latijn aan het GO! Atheneum in Kortrijk.

Bob Jacobs

Bob Jacobs werkt als leraar Latijn aan het GO! atheneum in Asse.