Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cerebrale Visuele Inperking bij kinderen (CVI)

Kinderen met Cerebrale Visuele Inperking (CVI) begrijpen en begeleiden

Inhoud

Zowel in het gewone onderwijs als in het buitengewoon onderwijs binnen verschillende types volgen leerlingen met Cerebraal visuele beperkingen de lessen. Met de nodige aanpassingen is dat best haalbaar.

Heb jij leerlingen met deze ontwikkelingsstoornis op school en wil je graag wat meer weten over de problematiek en de mogelijke aanpassingen zodat je je leerkrachten gerichter kan adviseren? Dan kan deze sessie jou de nodige inzichten bieden.

Wat is CVI of Cerebraal Visuele Inperking eigenlijk?

Waaraan merk je bij kleuters of lagere schoolkinderen dat ze CVI hebben?

Hoe kan de diagnose gesteld worden?

En hoe kan jij, als orthopedagoog/ondersteuner/zorgcoördinator/leerlingenbegeleider, deze kinderen zo goed mogelijk op weg helpen binnen de context waarin ze school lopen?

In deze vorming staan we stil bij de definitie van CVI. We leren de signalen herkennen en geven concrete voorbeelden van moeilijkheden die kinderen met CVI ondervinden op school en daarbuiten.

We besteden ook aandacht aan de invalshoek van de kinesitherapeut bij begeleiding van kinderen met CVI:

Kijken en bewegen zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden, en dat is al zichtbaar op hele jonge leeftijd.

Wanneer ook ruimtelijke oriëntatie in handelen en bewegen een deel wordt van de spel- en denkontwikkeling, zien we bijzonderheden optreden.

Het grof- en fijn motorisch stimuleren van opgroeiende kinderen met CVI vraagt dan ook de nodige creativiteit.

De comorbide neuromotorische aandoeningen zijn hierbij vaak een extra uitdagende factor.

Doelstellingen

  • Je kent de definitie van CVI en begrijpt wat deze problematiek inhoudt 
  • Je herkent signalen van CVI 
  • Je hebt handvaten om kinderen met CVI op school te begeleiden

Voor wie

(Buitengewoon) Basisonderwijs

  • (Ortho)pedagogen
  • Psychologen
  • Zorgcoördinatoren,
  • Leerlingbegeleiders
  • Ondersteuners van kinderen in het basisonderwijs
  • Kinesitherapeuten

Lesgevers

Joke Luyten

Joke Luyten is orthopedagoge en werkt in het COS in Leuven waar ze mee verantwoordelijk is voor de diagnostiek bij kinderen met CVI. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen met CVI en is auteur van het boek ‘Kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI)’.

Ellen Craye

Ellen Craye is pediatrisch kinesitherapeut en werkt in het COS in Leuven waar ze mee verantwoordelijk is voor de diagnostiek bij kinderen met CVI. Ze werkte voordien zowel als therapeut binnen de zelfstandige praktijk als in verschillende zorginstellingen met kinderen met CVI. Ellen is als klinisch expert betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rond deze doelgroep.