Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding: GO!ed gestart: basisopleiding voor startende leraren secundair onderwijs DIGITAAL

Aanvangsbegeleiding: GO!ed gestart: basisopleiding voor startende leraren secundair onderwijs DIGITAAL

Inhoud

Doordachte aanvangsbegeleiding komt tegemoet aan concrete noden van beginnende leraren zoals die blijkt uit wetenschappelijk onderzoek: 

 • Bijkomende vorming voor communicatie met externen, klasmanagement en het omgaan met leerlingen die moeilijker gedrag stellen door verbindend les te geven. (deze vormingen zijn via webinar)

 • Het vormen van een professioneel netwerk om het geleerde te vertalen naar de eigen klaspraktijk tijdens de helpdesk live sessies. 

 • Een evenwichtige work-life-balans via een webinar zelfzorg. 

 • Een efficiënt timemanagement opgebouwd rond de lesopdracht via kennisclips in onze materialenbank. 


PBD-GO! wil aanvangsbegeleiding op verschillende manieren ondersteunen, door het aanreiken van instrumenten, via helpdesk live sessies, webinars en dankzij opleidingen voor starters én mentoren. 

 

Om nieuwe collega’s te ondersteunen bij de start van hun uitdagende opdracht als leraar bieden we een vorming aan op vijf thema’s, waar startende leraren zich individueel voor inschrijven. Deze 5 thema's worden gegeven in de vorm van een webinar = DIGITAAL

 • Klasmanagement(sessie 1) 

 • Verbindend lesgeven(sessie 2) 

 • Communicatie(met ouders): (sessie 3)

 • Zelfzorg  ( sessie 4) 

 • Timemanagement via kennisclips in de materialenbank. Je neemt die clips door die voor jou als startende leraar relevant zijn en op het moment dat het jou uit komt. 


Doelstellingen

 • Beginnende leraren raadplegen de verschillende curricula en hanteren die als leidraad bij het inplannen van hun lesactiviteiten.  

 • Beginnende leraren communiceren gericht, eerlijk en gepast met ouders over de leerlingen.  

 • Beginnende leraren geven waarden gedreven en verbindend les.  

 • Beginnende leraren organiseren hun klas gepast en als krachtige leeromgeving.  

Voor wie

 • secundair onderwijs 

  startende leraren 

Extra informatie

Deze vorming wordt digitaal aangeboden en is gratis voor startende leraren GO!

Alle sessies worden digitaal gegeven.

 • 27/09= sessie klasmanagement
 • 2/10 voormiddag= sessie communicatie met ouders
 • 2/10 namiddag= sessie verbindend lesgeven
 • 25/10= sessie zelfzorg

 

Time-management voor leraren is berschikbaar in de vorm van kennisclips op onze materialenbank in de GO! navigator zodat je als startende leraar de clips kan bekijken op het moment dat het voor jou uit komt. 

 

Startende leraren zijn die leraren die nog geen 2 jaar les geven. 

Lesgevers

Regine Romaen

Regine Romaen is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor SC 4, SC 11 en de vakken van de specifieke vorming van het domein Economie en Organisatie en de studierichtingen binnen Defensie en Veiligheid.

Ilse Demaret

Ilse heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van verander-, leer- en teamprocessen binnen verschillende contexten en vanuit verschillende functies. Ze bouwde ondertussen al heel wat expertise op rond diverse thema’s zoals coaching, communicatie, talentontwikkeling, stressmanagement en welzijn op het werk. Door haar ervaring in het onderwijs heeft ze een realistische kijk op het reilen en zeilen in schoolteams en heeft ze steeds veel goesting om met mensen aan de slag met datgene wat haar bezielt.

Hoe inschrijven?

B24_IC_SA_GGSD02 - VOLZET basisopleiding voor startende leraren secundair onderwijs DIGITAAL

woensdag 27 september 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

maandag 2 oktober 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

maandag 2 oktober 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

woensdag 25 oktober 2023 van 9:30 uur tot 12:00 uur

Webinar

Deelnameprijs: € 0

B24_IC_SA_GGSZ01 - Zelfzorg

woensdag 25 oktober 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Deelnameprijs: € 0
Inschrijven