Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aan de slag met Nieuwe Autoriteit

Nieuwe Autoriteit toepassen in je klas- en schoolpraktijk

Inhoud

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Haim Omer en team, Israël) werden ontwikkeld als antwoord op de twijfel en onmacht rond “gezag” die leerkrachten – en bij uitbreiding àlle opvoeders – in deze tijd ervaren. Het gedachtegoed laat zien hoe gezag en verbinding samen kunnen gaan en hoe opvoeders (leerkrachten, schoolteams) zich krachtig kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en in escalaties. Dat maakt het tot een waardevol alternatief voor schoolteams die zich vastrijden in een sanctiebeleid dat niet werkt of waarin verdeeldheid tussen collega’s zorgt voor verlamming.

In deze tweedaagse basisopleiding maak je je de basishouding eigen. Via reflectie- en inleefoefeningen verken je de mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit in je interacties met leerlingen en ervaar je hoe je er kracht aan kan ontlenen. Je leert collega’s, ouders en andere gezagsfiguren betrekken om toe te werken naar een gezamenlijke autoriteit. Je maakt kennis met enkele eenzijdige acties van Geweldloos Verzet, die je kan inzetten als de onmacht het grootst is. Hiervoor gebruiken we o.a. demonstraties en filmmateriaal.

De focus van deze opleiding ligt op toepassingen in je eigen klas- en schoolpraktijk. Je krijgt de kans om eigen casuïstiek in te brengen. Achtereenvolgens staan we stil bij:

 • Waarom Nieuwe Autoriteit? Geweldloos Verzet als een inspirerend kader.
 • Drie niveaus van Waakzame Zorg, preventief en curatief
 • Relatie, aanwezigheid
 • Zelfcontrole, verzet zonder escalatie, het oplossingsverzoek
 • Steunnetwerk: in het team, met ouders, met de ruimere gemeenschap
 • Transparantie
 • Eenzijdige acties van Geweldloos Verzet: aankondiging, campagne van bezorgdheid, sit-in, aanwezige schorsing, herstelacties, relatiegebaren.

Doelstellingen

 • Je kunt de 6 pijlers van Nieuwe Autoriteit toepassen in je eigen interacties met leerlingen.
 • Je kunt collega’s, ouders en andere gezagsfiguren betrekken in geval van onmacht rond gedrag van leerlingen.
 • Je kunt enkele instrumenten van Geweldloos Verzet toelichten.

Voor wie

Basis en secundair onderwijs:

 • leidinggevenden
 • middenkader
 • leraren
 • opvoeders

Extra informatie

Broodjes inbegrepen. 

Lesgevers

Hilde Leonard

Hilde Leonard is een ervaren nascholer, gespecialiseerd in de ondersteuning van leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen en het versterken van sociale vaardigheden. Zij is drijvende kracht van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).

Hoe inschrijven?

B24_IC_NL_ASNA01 - Aan de slag met Nieuwe Autoriteit

dinsdag 12 maart 2024 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 25 april 2024 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Deelnameprijs: € 220
Inschrijven

Aanvragen op maat