Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Infosessie nieuwe leerplannen 2de en 3de graad: Grieks Doorstroomfinaliteit

Inhoud

De uitrol van de modernisering met nieuwe of vernieuwde studierichtingen enerzijds én het invoeren van nieuwe (specifieke) eindtermen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (als gevolg van het Arrest van het Grondwettelijk Hof)anderzijds leiden tot nieuwe leerplannen die ingaan op 1 september 2023 voor het derde en het vijfde jaar. Het vierde en het zesde jaar volgen 1 jaar later. Niet alleen werden de doelen geactualiseerd, het leerplan werd ook in een nieuw jasje gestoken om dicht aan te sluiten bij het format van de nieuwe (specifieke) eindtermen en de doelen die leiden tot beroepskwalificaties. 

Om iedereen wegwijs te maken in de nieuwe doelen en (eventueel) aangepaste inhouden organiseert de Pedagogische Begeleidingsdienst in de periode mei – juni digitale infosessies als een eerste kennismakingmet het nieuwe leerplan. Naast deze kennismaking wordt ook het traject van de verdere ondersteuning waarop leraren en scholen beroep kunnen doen, geschetst. 

Om de sessies efficiënt te laten verlopen, worden er korte informatieclips opgenomen die vooraf te bekijken zijn. Deze zijn nodig om de informatie die tijdens de sessies wordt gegeven vlot te begrijpen. Het bekijken van de beide clips neemt niet veel tijd in beslag. Ze zijn binnenkort (eind april) hier terug te vinden: https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/secundair-onderwijs/leerplanimplementatie  

Doelstellingen

De leraren: 

  • hebben zicht op de doelen van het leerplan 

  • hebben zicht op de samenhang van de doelen binnen het leerplan  

  • hebben zicht op de verdere ondersteuning bij de realisatie van het leerplan

Voor wie

Leraren secundair onderwijs 2de en 3de graad Grieks

Lesgevers

Gwen Steenkiste

Gwen Steenkiste is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij de PBD-GO!. Ze staat in voor klassieke talen en historisch bewustzijn/ geschiedenis.

Hoe inschrijven?

B23_IS_S3_GRID01 - Infosessie nieuwe leerplannen 2de en 3de graad: Grieks Doorstroomfinaliteit

vrijdag 12 mei 2023 van 15:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

Deelnameprijs: € 0

B23_IS_S3_GRID02 - Infosessie nieuwe leerplannen 2de en 3de graad: Grieks Doorstroomfinaliteit

maandag 15 mei 2023 van 18:00 uur tot 19:00 uur

Webinar

Deelnameprijs: € 0