Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Helpdesk live: Anderstalige nieuwkomers met weinig schoolse bagage zorgzaam begeleiden.

Inhoud

Herken je dit? Als school doe je er alles aan om elk kind met een warm hart te ontvangen. Zo ook anderstalige nieuwkomers. Je zorgt voor een veilig onthaal en brengt de beginsituatie van de AN-leerling in kaart. Daaruit blijkt dat het kind niet de verwachte ‘schoolse’ bagage heeft, m.a.w. het kind moet nog veel leren om aan te kunnen sluiten bij de reguliere lessen in de klas. Hoe vang je dat als school op? Wat kan je als lerarenteam doen om het kind verder in ontwikkeling te brengen? En wat nà de 2 jaren AN-ondersteuning? Hoe verwijs je door naar het secundair onderwijs? Hoe pak je het aan met kinderen die instromen vanaf het tweede leerjaar wanneer zij nog niet kunnen lezen of schrijven? Op deze en andere actuele vragen geeft onze pedagogisch begeleider een antwoord in de gratis live helpdesk ‘meertaligheid en AN’ op 29 en 30 maart 2023. 

Doelstellingen

- Na deze sessie heb je als leraar inzicht in de noden van een anderstalige nieuwkomer.

- Je wordt geïnspireerd met mogelijke aanpakken voor anderstalige nieuwkomers, zowel in de klas als in de zorg.

- Je wordt geïnformeerd over de mogelijke doorstroom van anderstalige nieuwkomers naar het secundair onderwijs.

Voor wie

basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs (alle teamleden zijn welkom)

Extra informatie

Je krijgt de link om deel te nemen daags voor de helpdesk.

Lesgevers: Sofie Coenen