Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding: GO!ed gestart: basisopleiding voor startende leraren basisonderwijs DIGITAAL

GO!ed gestart: opleiding voor startende leraren BaO DIGITAAL

Inhoud

Doordachte aanvangsbegeleiding komt tegemoet aan concrete noden van beginnende leraren zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek: 

 • Bijkomende vorming voor communicatie met externen, klasmanagement en het omgaan met leerlingen die moeilijker gedrag stellen door verbindend les te geven. (Vormingen via webinar)

 • Het vormen van een professioneel netwerk om het geleerde te vertalen naar de eigen klaspraktijk tijdens de helpdesk live sessies. 

 • Een evenwichtige work-life-balans via een webinar zelfzorg. 

 • Een efficiënt timemanagement opgebouwd rond de lesopdracht via kennisclips in onze materialenbank. 


PBD-GO! wil aanvangsbegeleiding op verschillende manieren ondersteunen, door het aanreiken van instrumenten, via helpdesk live sessies en dankzij opleidingen voor starters én mentoren. 

Om nieuwe collega’s te ondersteunen bij de start van hun uitdagende opdracht als leraar bieden we een vorming aan op vijf thema’s, waar starters zich individueel voor inschrijven: 


 • Verbindend lesgeven(sessie 1) 

 • Communicatie(met ouders): (sessie 2) 

 • Klasmanagement(sessie 3) 

 • Zelfzorg  ( sessie 4) 

 • Timemanagement via kennisclips in de materialenbank. Je neemt die clips door die voor jou als startende leraar relevant zijn en op het moment dat het jou uit komt. 


Doelstellingen

 • Beginnende leraren raadplegen de verschillende curricula en hanteren die als leidraad bij het inplannen van hun lesactiviteiten. 

 • Beginnende leraren communiceren gericht, eerlijk en gepast met ouders over de leerlingen. 

 • Beginnende leraren geven waarden gedreven en verbindend les.

 • Beginnende leraren organiseren hun klas gepast en als krachtige leeromgeving.

Voor wie

Basisonderwijs

 • startende leraren kleuter 

 • startende leraren lager

Extra informatie

Deze vorming is gratis voor startende leraren GO! 

Alle sessies worden digitaal gegeven.

 • 20/09= sessie verbindend lesgeven
 • 22/09= sessie communicatie met ouders
 • 02/10= sessie klasmanagement
 • 13/10= sessie zelfzorg

Time-management voor leraren is beschikbaar in de vorm van kennisclips op onze materialenbank in de GO! navigator zodat je als startende leraar de clips kan bekijken op het moment dat het voor jou uitkomt.

Startende leraren zijn die leraren die nog geen 2 jaar les geven. 

Lesgevers

Ilse Demaret

Ilse heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van verander-, leer- en teamprocessen binnen verschillende contexten en vanuit verschillende functies. Ze bouwde ondertussen al heel wat expertise op rond diverse thema’s zoals coaching, communicatie, talentontwikkeling, stressmanagement en welzijn op het werk. Door haar ervaring in het onderwijs heeft ze een realistische kijk op het reilen en zeilen in schoolteams en heeft ze steeds veel goesting om met mensen aan de slag met datgene wat haar bezielt.

Chris Taverniers


Sofie Coenen

Sofie Coenen is pedagogisch begeleider bij de PBD GO!. Ze bouwde heel wat expertise op in meertaligheid en anderstalige nieuwkomers. Sofie put uit 18 jaren praktijkervaring als klasleerkracht, zorgleerkracht en leerkracht AN in een superdiverse basisschool. Ze volgt actuele ontwikkelingen inzake meertaligheid en AN op de voet. Sofie is tevens mede-auteur van het pedagogisch cahier ‘Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: géén ‘apart’ verhaal

Evie Parys

De afgelopen 25 schooljaren bouwde Evie binnen verschillende contexten (buitengewoon)lager onderwijs, (buitenengewoon)secundair onderwijs en internaten) en vanuit verschillende functies (leraar, internaatbeheerder/hoofdopvoeder, directeur) haar expertise op.

In master opleiding Educational Needs, die ze afrondde in 2022, koos ze voor de afstudeerrichting gedrag met als specialisatie 'Leiderschap en gedragsdeskundige'. In het praktijkgericht onderzoek, verbonden aan deze opleiding, ging ze na over welke competenties een inclusieve leerkracht moet beschikken, hoe een leerkracht deze competenties kan versterken en wat deze versterking mogelijks kan betekenen binnen de brede basiszorg van een klaspraktijk.

Hoe inschrijven?

B24_IC_BA_GGBD01 - Opleiding voor startende leraren BaO DIGITAAL

woensdag 20 september 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

vrijdag 22 september 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

vrijdag 6 oktober 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

vrijdag 13 oktober 2023 van 9:30 uur tot 12:00 uur

Webinar

Deelnameprijs: € 0