Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zelfregulerend leren op jouw school of scholengroep.

Inhoud

Als gedreven team willen jullie de motivatie en leerprestaties van jullie leerlingen/cursisten verder versterken. Jullie zijn ervan overtuigd dat het inzetten op ‘leren leren’ of ‘leercompetenties’ één van dé cruciale stappen hiervoor is. Dat onderzoek toont dat het inzetten op zelfregulerende vaardigheden één van de meest onderbouwde én effectieve methodes is om leerwinst te verhogen, hoeven ze jullie al even niet meer te vertellen. Jullie hebben op vlak van zelfregulerend leren al wel wat stappen gezet of zijn minstens vastberaden ermee aan de slag te gaan.

Een gedreven en zelfsturend team komt ver en kan op school een verschil maken. Om de vertaalslag van de theorie naar jullie eigen schoolpraktijk te maken kan een externe expert als kritische vriend net dat extraatje geven om:

- gestart te geraken vanuit de eigen visie en context,

- een hindernis te overwinnen,

- terugkerende vragen te beantwoorden,

- energie te tanken,

- bevestigd te zien wat werkt,

- feedback te krijgen op ontwikkelde materialen en praktijken,

- tijdens een PLG-bijeenkomst expertise binnen te brengen,

- gecoached te worden in de eigen zelfregulerende vaardigheden als team

- inspiratie te vinden,…

Heeft jullie team nood aan de externe blik van een expert in zelfregulerend leren? Dan kan je via deze sessie een expert op school uitnodigen.

De focus van dit format ligt op samenwerking, complementariteit, wegwijs maken, feedback geven, coachen, interactie, deelname debat,… In een kennismakingsgesprek (30min) vooraf verkennen we samen jullie vraag.

Doelstellingen

- Deelnemers kunnen een beroep doen op de kennis van de expert.
- Deelnemers kunnen hun specifieke vragen stellen en casussen voorleggen.
- Deelnemers kunnen de expert feedback vragen op hun aanpak, proces, materialen, praktijken, enz.
- Deelnemers staan stil bij hun motivatie, geleverde inspanningen en toekomstige plannen omtrent het versterken van zelfregulerend leren op school.
- Deelnemers worden versterkt in de eigen zelfregulerende vaardigheden om nadien op eigen krachten verder te kunnen.

Voor wie

Basis, secundair en volwassenenonderwijs
- Schoolleider en/of beleidsteam
- Professionele leergemeenschap
- Schoolteam

Scholengemeenschap en scholengroep
- Beleidsteam
- Scholengroepmedewerkers
- Ondersteuningsnetwerk

Extra informatie

Materialen:
In deze sessie baseren we ons op de wetenschappelijke inzichten omtrent zelfregulerend leren. Voor een omvattende en toegankelijke inleiding tot het onderwerp, raden we het volgende boek aan:

Peeters, J. (2022). Zelfregulerend leren. Hoe? Zo! Tielt: LannooCampus.

Benieuwd naar de rol van zelfregulerend leren binnen GO! ? Dan zet deze video je alvast op weg.

Korting:

- 10% korting vanaf een tweede boeking van een halve dag ondersteuning ter plaatse (dus 450€ ipv 550€ voor de school)
- Na een eerste halve dag ter plaatse, zijn ook de volgende vervolgformules mogelijk:
- 1-1.5u online overleg: 250€

Lesgevers

Jeltsen Peeters

Na acht jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de VUB en vijf jaar als pedagogisch medewerker bij de PBD-GO! zet zij haar passie en expertise omtrent zelfregulerend leren, onderwijsinnovatie in als oprichter van At the Heart of Learning. Ze is auteur van het boek Zelfregulerend leren: Hoe? Zo!