Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

PLG OV4 Type 9

We creëren een krachtig leer- en leefklimaat voor jongeren met autisme

Inhoud

De doelstelling van opleidingsvorm 4 is maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving met ondersteuning, en aanvatten van vervolgonderwijs of tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning. In OV4 volgen de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum zoals in het gewoon secundair onderwijs. 

Binnen dit PLG willen we een onderzoekend-kritische houding aannemen ten aanzien van een aantal gezamenlijke thema’s: 
-inspelen en rekening houden met de specifieke zorg-, opvoedings-, onderwijs,- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een type 9 verslag en onze krachtige leer- en leefomgeving zo organiseren dat we daarop inspelen 
– handelingsplanmatig werken verdiepen en verstreken in OV4-scholen 
- visie op en inclusie en hoe werken naar een inclusief onderwijslandschap 

Elke school zoekt intens naar oplossingen voor allerlei situaties en in deze professionele leergemeenschap hebben de scholen de kans ieders expertise samen te leggen, te delen, samen te ontwikkelen.  

Deze professionele leergemeenschap brengt mensen samen met eenzelfde zoektocht, hier staat uitwisseling en leren van elkaar centraal. 
 
Tijdens de PLG’s OV4 type 9 en OV4 type 3 zullen we sessies creëren waarbij beide OV4 scholen vanuit beide types kunnen deelnemen. 

Doelstellingen

  • Binnen deze professionele leergemeenschap deel je materialen en denk je actief na over organisatie, didactisch materiaal, begeleiding van jongeren binnen de context van OV4 type 9 

  • Je maakt verbinding met elkaar en vormt een sterk netwerk met andere scholen 

  • Je werkt samen met andere scholen en laat je inspireren over de grenzen van de scholengroepen heen 

Voor wie

Buitengewoon Secundair onderwijs 

Extra informatie

Heb je interesse om deel te nemen aan deze Professionele leergemeenschap vragen we hier in te schrijven. Data en locaties worden naderhand bepaald volgens agenda van de begeleider en in samenspraak met de groep. 

Hoe inschrijven?

B24_IF_UX_PLG901

donderdag 26 oktober 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

donderdag 16 november 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 18 januari 2024 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 7 maart 2024 van 9:00 uur tot 16:00 uur

maandag 6 mei 2024 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Deelnameprijs: € 0
Inschrijven