Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De communicatiestijl van je leerlingen met autisme begrijpen en benutten

Leer de communicatiestijlen begrijpen en kom tot beter contact!

Inhoud

Merk jij dat de communicatie tussen jou en je leerling met Autisme niet altijd super vlot verloopt? Vraag je je soms af: 'Wat bedoelt deze leerling nu eigenlijk?' of 'zou deze leerling me nu begrepen hebben?'

Leerlingen met autisme ervaren dagelijks moeilijkheden in het communicatieproces. Het inzetten van communicatiemiddelen is voor hen niet altijd evident. De wijze waarop zij communiceren is niet altijd zoals mensen zonder autisme zouden verwachten. Taal wordt niet altijd ingezet als middel om te gaan communiceren. Leerlingen met autisme hebben vaak een eigen communicatiestijl zoals echolalie (letterlijk herhalen wat anderen zeggen). De communicatie van kinderen en jongeren met autisme wordt vaak bestempeld als ‘eenrichtingsverkeer.’ Dit kan hun leer- en ontwikkelingsproces belemmeren.

Tijdens de vormingssessie gaan we dieper in op het tweesporenbeleid over ‘Autisme en communicatie’. Het aanreiken van concrete materialen en reflectie op casussen zorgt ervoor dat je in de praktijk te werk kan gaan rond dit autismespecifiek domein.

Doelstellingen

  • Je verdiept je kennis rond het thema ‘Autisme en communicatie’.  
  • Je kan communicatie gerelateerde onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen met autisme formuleren.
  • Je kan relevante aanpassingen formuleren en aanbieden die tegemoet komen aan deze specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen met autisme.

Voor wie

Alle GO!Professionals

Lesgevers

An Saey

An Saey is 12 jaar werkzaam geweest binnen PBD GO! als Competentiebegeleider met als specialisatie autisme en nu is ze ondersteuner binnen een ondersteuningsteam. Ze professionaliseert en ondersteunt leerkrachten, begeleiders, ondersteuners van ondersteuningsteams inzake de aanpak/begeleiding van leerlingen met autismespectrumstoornissen, waardoor aan hun specifieke zorg- onderwijs- en opvoedingsbehoeften kan tegemoet worden gekomen.

Hoe inschrijven?

B24_IC_UX_DCLA01

dinsdag 19 maart 2024 van 9:15 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Deelnameprijs: € 90
Inschrijven