Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Infodag Preventie en Bescherming 2023

Inhoud

UPDATE: locatie Genk en Gent= VOLZET, inschrijven voor Brussel kan nog tot 12/05. 

De 'Infodag Preventie en Bescherming' is een initiatief van de Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO!, in samenwerking met de dienst opleiding & vorming van het GO!    

De infodag wordt op 3 locaties georganiseerd: Thor Central te Genk, het VAC te Gent en het Herman Teirlinck gebouw (Tour and Taxis site) te Brussel. Dit jaarlijks treffen is een bijscholingsmoment en tevens een platform waar men informatie en praktijkervaring kan uitwisselen. Het is een ontmoetingsmoment voor de preventieadviseurs, contactpersonen Preventie en Bescherming, directeurs, HR-medewerkers, vertrouwenspersonen, TA(C)'ers, internaatbeheerders, infrastructuurmedewerkers en algemeen directeurs. 

Men kan deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 12 thema's. Opgelet: dit jaar worden er geen intervisies opgenomen in het programma, wel thema’s die verband houden met psychosociale aspecten. De regionale intervisies worden voortaan aangeboden door Cohezio. Inschrijven kan via Cohezio: academy@cohezio.be

Bij het inschrijven kan het zijn dat je niet alle workshops meer tevoorschijn ziet komen. Dit betekent dat deze keuze helaas volzet is en dat je deze dus niet meer kan aanklikken. 

Doelstellingen

 • bijscholing m.b.t. actuele preventiethema's
 • mogelijkheid tot netwerking
 • uitwisseling van info en praktijkervaring

Voor wie

 • algemeen directeurs
 • directeurs
 • internaatbeheerders
 • contactpersonen Preventie en Bescherming
 • TA, TAC, HR-medewerker, hoofdopvoeder, adj. directeur, beleidsmedewerker, verantwoordelijke Infrastructuur, coördinator MVD-personeel,…)
 • CLB-medewerkers
 • vertrouwenspersonen

Extra informatie

Datums en locaties*

 • Donderdag 30/3/2023: in de evenementenhal van THOR Central te Genk
 • Vrijdag 5/5/2023: in het VAC Virginie Lovelinggebouw te Gent 
 • Maandag 22/5/2023: in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel

*Alle locaties zijn bereikbaar met het openbaar vervoer, er zijn ook altijd parkings vlakbij ter beschikking voor wie met de wagen komt. 

Het programma

A. Plenair deel

Vanaf 9u20 u tot 10u: onthaal met koffie/thee.

Van 10u tot 10u50: welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator
Toelichting over ‘MyMindScan als verbinding tussen preventie en beleid?’ door Dr. ir. Stijn Quanten, Othor BV
Aansluitend: de uitreiking van de preventie-award.

B. Van 11u tot 12u30u: één infosessie naar keuze

1. Leerlingen met medische noden op school

Op elke school zitten leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte of andere gezondheidsproblemen. Ze hebben vaak dagelijks nood aan medicatie of andere medische ondersteuning ook tijdens de schooluren. Wat kan van scholen verwacht worden? Wat is de huidige juridische context?

Lesgever: Inge Van Trimpont - Permanente ondersteuningscel (POC)

2. Legionellabeheersing

De do's en don’ts bij de opbouw van een sanitair drinkwaternet.

Lesgever: Xavier De Wintere - Aquadomo

3. Project CO2, verluchten en ventileren - resultaten en adviezen

De voorbije jaren leerden ons het grote belang van luchtkwaliteit in binnenruimten. In het project CO2, verluchten en ventileren werd een studie uitgevoerd van de ventilatie in klaslokalen zonder mechanische ventilatie, door middel van CO2-metingen, waarbij verschillende ventilatiescenario’s zijn bekeken. Op basis van de beschikbare ventilatieopeningen is voor elk lokaal de theoretische maximale bezetting berekend om de CO2-concentratie onder de 900 ppm te houden (de N900-waarde). Per lokaal is op basis van de beginconcentratie ook berekend hoe het CO2-gehalte zou stijgen bij afwezigheid van enige ventilatie.

Lesgever: Guy Van Herf - Cohezio

4. Crisisbeheer op school

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten. Oef. Einde oefening. Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos. Deze handelingen kennen we allemaal…maar...wat als het echt brandt? Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er in? Wie zat nu alweer in dat crisisteam? Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waarvan we deel kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde, CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we het best met de leerlingen, de ouders, de bevolking? Hoe gaan we om met de pers? We eindigen doen we met een realistische tafeloefening waarin alle voorgaande begrippen aan bod komen.

Lesgever: Wim Huybrechts - Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde

5. Speeltoestellen

Het creëren van een veilige speelomgeving voor kinderen. Hoe speelterreinen en speeltoestellen in je eigen school organiseren, inrichten en controleren? De verplichtingen en verantwoordelijkheden, de speelwaarden en speelnormen, de risico’s en hoe deze op te volgen.

Het inrichten van natuurlijke speelomgevingen, fitnesstoestellen, opblaasbare events en bijkomende risico’s...

Lesgever: Nunzio Gravano - preventieadviseur scholengroep 14 Maasland

6. Veerkracht: ondanks tegenslag boven water blijven

Ons leven zit vol kleine en grote uitdagingen. Er komt in onze moderne maatschappij steeds meer op ons af en dat vraagt veel van ons. Ondanks tegenslagen en stress blijven de meeste mensen het gros van de tijd echter relatief goed functioneren. Ze tonen ‘veerkracht’: het vermogen om bij moeilijkheden terug recht te veren en je aan te passen aan de uitdagingen. In deze workshop kom je meer te weten over veerkracht en hoe we onze veerkracht kunnen vergroten.

Lesgever: preventieadviseur psychosociale aspecten Cohezio


C. Van 12u30 tot 13u30: middaglunch (buffet)


D. Van 13u30 tot 15u: één infosessie naar keuze

1. Gezondheidsbeoordelingen bij de arbeidsarts: wat moet en wat kan?

Te veel mensen zien de arbeidsarts nog steeds als een controleur. Nochtans staat bij elk contact van de arbeidsarts met de werknemer het mentale en fysieke welbevinden van deze laatste centraal. Er zijn uiteraard wettelijke bepalingen waarbij “onderworpen” werknemers verplicht een periodieke gezondheidsbeoordeling dienen te krijgen. Maar ook naast deze verplichte contacten kunnen werknemers op eigen initiatief een beroep doen op de arbeidsarts om hun werkomstandigheden “werkbaar” te houden en hun fysieke of mentale integriteit te vrijwaren. Wat moet en wat kan?

Lesgever: Arbeidsarts Cohezio

2. Preventie van de uitval van startende leerkrachten

Hoe is het mogelijk dat in een tijd van een ongekend lerarentekort toch nog steeds startende leerkrachten ontgoocheld het onderwijs verlaten? Verschillende onderzoeken tonen aan dat uitval van startende leraren voorkomen kan worden door het onthaal en de begeleiding van deze collega’s te verbeteren. In deze workshop gaan we proberen uit te zoeken of de uitval van beginnende leerkrachten kan voorkomen worden door het onthaal en de aanvangsbegeleiding te optimaliseren.

Lesgever: Ann Goeman – Gemeenschappelijke preventiedienst GO!

3. Energietips

Doelgroep voor deze sessie: bestaande gebruikers, nieuwe gebruikers en beginners. Van concrete tips en weetjes om uw schoolfactuur te verlagen, tot quick-wins: wat zijn ze en wat brengen ze op!  Hoe starten wij als school een doordacht langetermijnenergiebeleid op? Wat betekent het capaciteitstarief voor mijn school en bij mij thuis.

Lesgever: Wim Goris – preventieadviseur Huis11

4. Crisisbeheer op school

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten. Oef. Einde van de oefening. Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos.

Deze handelingen kennen we allemaal…maar…wat als het echt brandt? Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er in? Wie zat nu allemaal in dat crisisteam?

Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waarvan we deel kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde, CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we het best met de leerlingen, de ouders, de bevolking? Hoe gaan we om met de pers? We eindigen met een realistische tafeloefening waarin alle de voorgaande begrippen aan bod komen.

Lesgever: Wim Huybrechts, Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde

5. EPOS: nieuwe toepassingen

Tijdens deze sessie worden basisfuncties en de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijgen nieuwe gebruikers de kans om EPOS te ontdekken en de beginnende gebruikers die reeds in EPOS werken de mogelijkheid om de nieuwigheden te ontdekken.

Lesgever: Akin Yildiz – preventieadviseur Gemeenschappelijke preventiedienst

6. Omgaan met agressie: enkele handvaten

We kunnen er niet omheen: als personeelslid in het onderwijs worden we steeds vaker geconfronteerd met (verbale) agressie van derden, zoals leerlingen en ouders. Wat de zaak nog moeilijker maakt: bijna al onze instinctieve reacties op agressie gooien enkel olie op het vuur. Hoe verhogen we onze weerbaarheid wanneer we geconfronteerd worden met gewelddadig gedrag? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet uit de hand loopt? En welke stappen ondernemen we het best om ook op organisatieniveau maatregelen te kunnen nemen? Dat komt aan bod in deze workshop.

Lesgever: preventieadviseur psychosociale aspecten Cohezio


LET OP:

Annulatie: tot 5 dagen voor het evenement is een annulatie gratis. Nadien wordt een catering- en administratiekost aangerekend van 70 euro. 

Wie niet annuleert voor de dag van het evenement wordt verondersteld deel te nemen en betaalt de volledige inschrijvingsprijs van 135 euro.

Hoe inschrijven?

P23_IP_NX_INFO03_Brussel - Infodag - locatie Brussel

maandag 22 mei 2023 van 10:00 uur tot 11:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 22 mei 2023 van 11:00 uur tot 12:30 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 22 mei 2023 van 13:30 uur tot 15:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

Deelnameprijs: € Deelnameprijs: 135