Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thematisch werken in de alfaklas (OKAN)

Hoe werk je een thema concreet en boeiend uit voor leerlingen die al enkele maanden les volgen in een OKAN alfabetiseringsklas?

Inhoud

We bespreken de concrete uitwerking van een thema voor leerlingen in een OKAN alfaklas, na enkele maanden onderwijs:

-          Welke luister- en spreekopdrachten kiezen we?

-          Hoe werken we stapsgewijs aan functioneel lezen en schrijven?

-          Hoe kan je op maat technisch lezen en schrijven in het thema verwerken zonder als leerkracht te verdrinken in het werk?

Wanneer we dit bespreken en concrete voorbeelden laten zien, hebben we ook aandacht voor de vaak beperkte schoolse ervaring van onze alfaleerlingen.

We bespreken hoe we leerlingen kunnen meekrijgen bij het Nederlands oefenen tijdens actieve doe-opdrachten, ook als leerlingen aanvankelijk weigerachtig staan ten opzichte van doe-opdrachten omdat ze dit niet als leren beschouwen.

We bekijken hoe je stapsgewijs naar bestaand tekstmateriaal toe kan werken.

Je krijgt doorheen de vorming uitleg, voorbeelden en concrete tips om in je eigen klas aan de slag te gaan. We maken ook de brug naar je eigen lesmateriaal.

Doelstellingen

  • Je begrijpt hoe je een thema concreet kan uitwerken op maat van een alfaklas, waarbij je oog hebt voor de verschillende vaardigheden in het Nederlands en waarbij je kan aansluiten bij de verwachtingen en de leefwereld van je leerlingen.
  • Je kan de concrete lestips laten aansluiten bij de lessen die je reeds geeft en bij het materiaal dat je reeds hebt.
  • Je kan lesmateriaal aanpassen aan de verschillende niveau’s van je leerlingen.

Voor wie

Secundair onderwijs

  • Leraren die lesgeven in een OKAN alfabetiseringsklas

Extra informatie

Breng een leestekstje mee waarmee je al gewerkt hebt in je alfaklas of waarmee je denkt aan de slag te gaan.

Er zijn broodjes inbegrepen

Lesgevers

Dorine De Maeseneer

De combinatie van 9 jaar lesgeven in het Buitengewoon Basisonderwijs en 12 jaar in een OKAN alfaklas (Atheneum Lier) geven me de nodige ervaring/achtergrond om collega’s heel concreet op weg te zetten bij het uitwerken van boeiende lessen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De jaren ervaring geven me een goed beeld van de verwachtingen van leerlingen in een alfaklas, de mogelijkse uitdagingen,… en hoe je hierbij kan aansluiten om alle vaardigheden in het Nederlands te oefenen.

Hoe inschrijven?

B23_IS_SX_WOKA01 - Thematisch werken in de alfaklas (OKAN)

vrijdag 5 mei 2023 van 9:30 uur tot 15:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Deelnameprijs: € 55