Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Helpdesk live - Wegwijs in het landschap van de Vlaamse toetsen

Inhoud

De Vlaamse centrale toetsen worden stapsgewijs geïntroduceerd. Vanaf volgend schooljaar maken alle leerlingen uit het vierde jaar BaO en het tweede jaar SO zo een Vlaamse toets. Later volgen de leerlingen uit het zesde jaar BaO en het zesde jaar SO. Ook aan het grootschalig kalibratieonderzoek, dat dit schooljaar plaatsvindt in mei, nemen al een heel aantal scholen deel.

In deze helpdesk live sessie krijg je informatie over het wat, waarom, hoe en wanneer van de Vlaamse toetsen. We gaan ook dieper in op hoe de Vlaamse toetsen worden ontwikkeld, hoe het kalibratieonderzoek er zal uitzien en wat het toetsdesign is voor wiskunde en Nederlands. 

Er zal tijdens de sessie ook voldoende tijd zijn om vragen te stellen.


Doelstellingen

 • De deelnemers weten wat de Vlaamse toetsen zijn, wanneer ze worden afgenomen en bij wie.  

 • De deelnemers weten wat de doelen zijn van de Vlaamse toetsen. 

 • De deelnemers weten hoe en door wie de Vlaamse toetsen worden ontwikkeld. 

 • De deelnemers weten hoe het toetsdesign voor wiskunde en Naderlands eruitziet.
 • De deelnemers begrijpen een aantal belangrijke begrippen zoals adaptief toetsen, kalibratieonderzoek, toetsvalidering,…  

 • De deelnemers weten hoe ze de Vlaamse toetsen kunnen integreren in hun toetsbeleid.

 • De deelnemers hebben een overzicht van de ondersteuningsstrategie door de PBD. 


Werkvormen

Heb je nu al een vraag voor Heleen Bourdeaud'hui, aarzel niet en stel ze bij je inschrijving.

Je kan je vraag ook te allen tijde stellen via "smartschool_GO!navigator_helpdesk_steljevraag". Klik in het formulier BaO/SO aan en dan 'Vlaamse toetsen'. Je vraag komt automatisch bij de juiste collega terecht.


Voor wie

Aparte sessies voor het basis- en secundair onderwijs: 

Basisonderwijs  

 • Schoolleider 
 • Beleidsteam/kernteam 
 • Zorgcoördinator  
 • Leraren(leraren uit het 4e en 6e leerjaar, maar ook ruimer, alle geïnteresseerde leraren) 

 Secundair onderwijs  

 • Schoolleider 
 • Beleidsteam/kernteam  
 • Leerlingenbegeleider
 • Vakgroepvoorzitter
 • Leraren (vakleerkracht Nederlands en vakleerkracht wiskunde uit het 2e en het 6e jaar, maar ook ruimer, alle geïnteresseerde leraren)


Extra informatie

Deze sessie is een digitale sessie. Na inschrijving ontvang je de dag voor de sessie een vergaderlink van onze administratieve diensten.

WEETJE: Hieronder worden sessies specifiek voor het basisonderwijs en sessies specifiek voor het secundair onderwijs aangeboden. Klik op de inschrijvingsbutton onder de datum om je in te schrijven voor de juiste sessie.Lesgevers

Heleen Bourdeaud'hui

Heleen is pedagogisch medewerker kwaliteitszorg binnen PBD-GO!. Haar expertise situeert zich voornamelijk in onderwijseffectiviteit, datageletterdheid en gestandaardiseerde toetsen.