Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Computationeel denken in de lessen wiskunde, wetenschappen of taal

Aan de slag met interactieve Python notebooks

Inhoud

Hoe kan je aan de slag met computationeel denken in de vakken zoals wiskunde, wetenschappen en taal?

In deze 3 aparte workhops ga je aan de slag met interactieve notebooks.

  • Notebooks zijn digitale documenten die zowel uitvoerbare code bevatten als tekst, afbeeldingen, video, hyperlinks...
  • In deze notebooks worden nieuwe begrippen aangebracht via tekstuele uitleg, video en afbeeldingen, en programmeer je in Python. 
  • In de notebooks worden verschillende problemen naar voren geschoven. Deze problemen pak je aan door computationeel te denken en door  de computer in te zetten om sneller tot de oplossing  van het probleem te komen.
  • Je hebt toegang tot deze (gratis) online Python notebooks via een webbrowser, er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.  

Workshop 1: Python in de wiskundeles

Je kan computationeel denken en programmeren integreren in de wiskundeles, door deze toepassingsgericht te gebruiken om te werken aan de vakeigen lesdoelen.

De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles zijn daarbij een handig hulpmiddel. Bv. de stelling van Pythagoras, grafieken van rechten en parabolen, het snijpunt van twee rechten, de invloed van de parameters in het functievoorschrift op de grafiek van de functie, het oplossen van een eerstegraads- of vierkantsvergelijking…

Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/ bv. in de leerpaden ‘Pythagoras’ en ‘Rechten’.

Workshop 2: Data visualiseren en grafieken tekenen in Python (wetenschappen)

Aan de hand van interactieve Python notebooks stel je gegevens in een csv-bestand voor in een spreidingsdiagram. Je leert hoe je een trendlijn vindt die bij deze data past en deze ook visualiseert. Na deze workshop ben je in staat om (zelf verzamelde of zelf gemeten) data te visualiseren, bv. binnen een STEM-project. Na deze workshop kan je zelfstandig aan de slag gaan met andere kant-en-klare notebooks waarin STEM-inhouden worden behandeld.

Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/ in de leerpaden ‘Spreidingsdiagram’ en ‘Lineaire Regressie’.

Workshop 3: Hoe werkt taaltechnologie? Een concreet voorbeeld a.d.h.v. interactieve Python notebooks (taal)

Kunstmatige intelligentie is een interdisciplinair domein. Het project ‘Chatbot’ zet dit in de verf. Waar taal en technologie samenkomen, ontstaat het domein van Natural Language Processing (NLP). Met technieken uit machine learning kunnen we computers op een intelligente manier laten werken met taal. Bekende NLP-toepassingen van machine learning zijn bijvoorbeeld vertaalprogramma's, spraakbesturingssystemen of virtuele assistenten, zoals Siri en chatrobots. In de workshop ga je aan de slag met Python notebooks die ontworpen zijn voor in de klas. In deze interactieve, online documenten, zetten je leerlingen hun eerste stappen in de wereld van het programmeren met Python, vanuit een maatschappelijk relevante context. Je ontdekt hoe een computer nagaat of een online klantenreview een positief, negatief of neutraal sentiment heeft.

Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/ in het leerpad ‘Sentimentanalyse’ of op https://www.aiopschool.be/chatbot waar je een overzicht van het lesmateriaal terugvindt

Doelstellingen

  • Je kan na deze workshop je leerlingen motiveren door met innovatief en actueel lesmateriaal aan de slag te gaan.
  • Je kan aan je leerlingen tonen hoe een (taal)wetenschapper Python aanwendt als tool om zijn/haar werk in een stroomversnelling te brengen.
  • Je brengt je leerlingen inzichten bij hoe de STEM-disciplines elkaar versterken. Terwijl je werkt aan eigen lesdoelen bereik je ondertussen ook STEM-doelen.

Voor wie

Secundair onderwijs

  • Leraren wiskunde in de 2e en 3de graad (workshop 1)
  • Leraren wetenschappen en wiskunde in de 2e  en 3de graad (workshop 2)
  • Leraren taal (en STEM) in de 2e en 3de graad (workshop 3)

Extra informatie

Meebrengen:

Breng een laptop mee (de Python notebooks worden gebruikt via de browser, er is geen extra installatie van software nodig).

Voorkennis:

Er is geen voorkennis van Python vereist.

Lesgevers

Natacha Gesquière

Natacha Gesquière is licentiaat wiskunde. Ze stond vele jaren in het onderwijs als leerkracht wiskunde, maar is nu STEM-coach aan de UGent, voor Dwengo vzw en voor de cel ‘iSTEM inkleuren’. Ze ontwikkelt didactisch materiaal voor Dwengo vzw rond STEM, computationeel denken, artificiële intelligentie en programmeren.