Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Online professionaliseringstraject ‘PI modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer’

Inhoud

Via het PI Modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer bieden we schoolleiders en hun beleidsteams de kans om stil te staan bij hun eigen traject, prioriteiten te stellen en bij te sturen waar nodig. 

De laatste jaren zijn er een aantal contextuele factoren (COVID-19, het lerarentekort, leervertraging) geweest die de uitrol van de modernisering hebben bemoeilijkt. Daar is nu het hele eindtermendebat bijgekomen na de beslissing van het Grondwettelijk Hof kort voor de zomer. De modernisering SO gaat echter over veel meer dan alleen de eindtermen. 

We starten het professionaliseringstraject met een online sessie op woensdag 23 november 2022 van 9u tot 12u. Iedereen die interesse heeft om in te stappen in het PI wordt verwacht op deze kick-off en kan zich hiervoor inschrijven.

Tijdens deze infosessie verduidelijken we het concept van het PI en stellen we reeds de kijkwijzers ter beschikking waarmee scholen zichzelf zullen kunnen inschalen voor drie inhoudelijke modulesTegen eind november zullen we hoogstwaarschijnlijk wel al een zicht hebben op de stand van zaken in de eindtermenontwikkeling van de basisvorming. Indien dat het geval is, zullen we daar uiteraard ook op ingaan.

Deze inhoudelijke modules van telkens een halve daworden online aangeboden en behandelen telkens een ander thema: leerlingenbegeleiding, flexibel organiseren, motivatie in het onderwijs. 

Maandag 30 januari van 9.00 - 12.00: wegwijzer 1 - Flexibel organiseren
Dinsdag 28 februari van 9.00 - 12.00: wegwijzer 2 - Motivatie
Woensdag 29 maart van 9.00 - 12.00: wegwijzer 3 - Leerlingenbegeleiding

Na de kick-off kunnen de deelnemende scholen zichzelf inschalen met de kijkwijzers. Op basis van deze inschaling stippelen scholen zelf hun traject uit en kiezen zelf om deel te nemen aan 1 of meerdere modules. Elke module eindigt met 'wegwijzers' die scholen mogelijkheden bieden om zich op eigen initiatief in dit onderwerp verder te bekwamen of te verdiepen. 

Doelstellingen

  • Elke deelnemer kent het concept van het PI 'modernisering SO: van kijkwijzer naar wegwijzer';
  • Elke deelnemer kan aan de slag met de kijkwijzers ter voorbereiding van het PI;
  • Elke deelnemer kan zichzelf, indien gewenst, inschrijven voor één of meerdere modules binnen het PI.

Voor wie

Secundair onderwijs:

  • schoolleiders
  • beleidsteams

Extra informatie

Deze infosessie is een digitale sessie.

Na inschrijving ontvang je een week voor de start van de sessie start, een MS Teams deelnamelink van onze administratieve diensten.