Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zelfregulerend leren: weten wat werkt

Het model van Zimmerman: bewezen effectieve leerstrategieën

Inhoud

Zelfregulerend leren is erg actueel. Wil je de leerprestaties, motivatie en leervaardigheden van jouw leerlingen versterken? Dan is het ondersteunen van zelfregulerend leren één van de meest onderbouwde en doeltreffende interventies die je als leraar kan doorvoeren. Maar hoe begin je daar dan aan? 

 • Waarom hoort aandacht voor zelfregulerend leren thuis in elke klas?
 • Wat is zelfregulerend leren (niet)?
 • Hoe ondersteun je het als leraar?
 • Wat werkt en wat werkt niet?

Veel vragen, maar ook al veel antwoorden. In dit traject vatten we uit de onderzoeksliteratuur samen wat jij als leraar nodig hebt om ook jouw leerlingen te doen groeien in hun zelfregulerende vaardigheden.

Online voortraject

Het voortraject bestaat uit een online leerpad en online live sessies. De video’s worden op eigen tempo maar met tussentijdse deadlines doorgenomen. De opdrachten helpen je te reflecteren op de eigen ervaring en klaspraktijk. De opdrachten worden warm aanbevolen, maar niet verplicht. Je aanwezigheid op de online live sessies is wel vereist. 

 • Waarom?: Video 1 en bijhorende opdracht + Live Q&A sessie
 • Wat? (deel 1): Video’s 2 tot en met 4 en bijhorende opdrachten + Live Q&A sessie
 • Wat? (deel 2): Video’s 5 tot en met 7 en bijhorende opdrachten + Live Q&A sessie
 • Hoe? Video’s 8 tem 9 en bijhorende opdrachten + Live Q&A sessie

Training in Brussel

De training in Brussel wordt gegeven door 'Strategie voor Leren'. De focus ligt op de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. We maken het stimuleren van zelfregulerend leren heel concreet: je leert praktische invulling geven aan het werken met de vaardigheden van het model van Zimmerman.

We kijken samen naar verschillende onderdelen die je in je klas kunt inzetten, te weten: 

 • Metacognitie en de ontwikkeling van het brein: welke impact heeft dit op zelfregulerend leren?
 • Cognitieve leerstrategieën: welke taakstrategieën passen in welk moment van de les en hoe bied ik dat logisch aan
 • Motivatie: het verhaal van de kip en het ei. Wat is de impact van skill en will op zelfregulerend leren en hoe kan ik daar als leerkracht mijn invloed op hebben.

Ook staat het kijken naar je eigen handelen centraal. We gebruiken hiervoor tools voor zelfobservatie zodat je zo bewust mogelijk zelfregulerend leren kan stimuleren in je klaslokaal. 

Al met al een hele hands-on aanpak waarin we in drie dagdelen met tussendoor twee praktijkopdrachten en een online intervisiemoment zo concreet mogelijk de 21 vaardigheden van Zimmerman leren inzetten.

Na inschrijving ontvang je een uitnodiging voor een kort online infomoment begin september, over het verloop van het traject.

Doelstellingen

Na dit traject

 • heb ik kennis over de ontwikkeling van het brein en weet welke realistische verwachtingen ik mag hebben rond de uitvoering van zelfregulerend leren
 • heb ik handvatten om zelfregulerend leren bewust en praktisch in mijn lessen in te zetten
 • weet ik in welke fase van de les ik welke vaardigheden kan stimuleren en met welke werkvormen
 • kan ik mijn eigen handelen bekijken en zien waar nog verbeterpunten liggen. 
 • kan ik inschatten of het gebrek aan zelfregulerend vermogen bij een leerling ligt aan het gebrek aan skill of will en weet wat ik vervolgens kan doen om dit te stimuleren.

Voor wie

Basisonderwijs (voormiddagsessie) en secundair onderwijs (namiddagsessie)

 • schoolleider(s) en beleidsteams
 • leraren, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders

 Scholengroep: pedagogisch medewerkers

Extra informatie

Breng voor de live sessies zeker je laptop/device mee.

Het online leerpad vind je in de GO! Navigator onder de subtitel GO! Thema's, 'Zelfregulerend leren', module 'e-zelfregulerend leren'

Aangeraden literatuur

 • Dijkstra, P., Bunnik P (2018). Zelfregulerend leren. Effectiever leren met leerstrategieën. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam
 • Peeters, J. (2022). Zelfregulerend leren. Hoe? Zo! Tielt: Lannoo Campus. (verschijnt in september)

Lesgevers

Jeltsen Peeters

Na acht jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de VUB zette Jeltsen Peeters haar carrière verder als pedagogisch medeweker bij de PBD-GO!. Daar zet ze met veel passie haar expertise omtrent zelfregulerend leren, onderwijsinnovatie en professionalisering in.

Petra Bunnik

Petra Bunnik Msc. is onderwijskundige met ruim 20 jaar onderwijservaring in het lager onderwijs. Sinds 2015 werkt ze samen met Dr. Pieternel Dijkstra binnen Strategie voor Leren. Daar vertalen zij samen wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspraktijk.

Petra is specialist in leerprocessen en meer- en hoogbegaafdheid. Petra is open, enthousiast en vooral heel praktisch: wat je vandaag leert kan je de volgende dag gebruiken

Hoe inschrijven?

B23_IN_NX_ZERL01_Basisonderwijs - Zelfregulerend leren in de praktijk

woensdag 28 september 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

donderdag 27 oktober 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

donderdag 24 november 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

woensdag 14 december 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

maandag 16 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 13 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 13 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

€185

B23_IN_NX_ZERL02_Secundair_onderwijs - Zelfregulerend leren in de praktijk

woensdag 28 september 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

donderdag 27 oktober 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

donderdag 24 november 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

woensdag 14 december 2022 van 14:00 uur tot 15:00 uur

Webinar

maandag 16 januari 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 13 februari 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

maandag 13 maart 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

€185