Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kagan Coöperatief leren in de lagere school

De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan structuren.

Inhoud

Jongeren motiveren en betrekken bij de les is soms een hele uitdaging.

Dr. Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren dat leidt tot succes.

Het Kagan Coöperatief leren is gebaseerd op GIPS principes waardoor er een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking tot stand komt in netjes samengestelde heterogene groepen.

De leerwinst creëren we doordat de leerlingen samen gestructureerd praten over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

De GIPS principes maken het verschil tussen het gestructureerd coöperatief leren en groepswerk.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat de gestructureerde vorm van samenwerkend leren de leerwinst aanzienlijk verhoogt bij alle leerlingen.

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klasmanagement. Tijdens de basisopleiding werken we aan de vaardigheden om de structuren op de juiste manier, het juiste moment en voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van de leraar.

Het Kagan Coöperatief Leren is effectief in het basisonderwijs, ook in alle richtingen, vakken en niveaus van het secundair en het voortgezet onderwijs.

Doelstellingen

  • Kennis en vaardigheden opdoen over de werking en de sterktes van het Kagan Coöperatief leren.
  • Je leert en ervaart Kagan structuren die je de volgende dag al je klaspraktijk kan inzetten.
  • Je traint de vaardigheden op een interactieve manier.

Voor wie

Basisonderwijs:

  • beleidsteams
  • schoolleiders
  • leraren lager