Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cerebrale Visuele Inperking bij kinderen (CVI)

Kinderen met Cerebrale Visuele Inperking (CVI) begrijpen en begeleiden

Inhoud

Zowel in het gewone onderwijs als in het buitengewoon onderwijs binnen verschillende types volgen leerlingen met Cerebraal visuele beperkingen de lessen. Met de nodige aanpassingen is dat vaak ook erg haalbaar. Heb jij leerlingen met deze ontwikkelingsstoornis op school en wil je graag wat meer weten over de problematiek en de mogelijke aanpassingen zodat je je leerkrachten gerichter kan adviseren? Dan kan deze sessie jou de nodige inzichten bieden.

Wat is CVI of Cerebraal Visuele Inperking eigenlijk?

Waaraan merk je bij kleuters of lagere schoolkinderen dat ze CVI hebben?

Hoe kan de diagnose gesteld worden?

En hoe kan jij, als orthopedagoog/ondersteuner/zorgcoördinator/leerlingenbegeleider, deze kinderen zo goed mogelijk op weg helpen binnen de context waarin ze school lopen?

In deze vorming staan we stil bij de definitie van CVI. We leren de signalen herkennen en geven concrete voorbeelden van moeilijkheden die kinderen met CVI ondervinden op school en daarbuiten.

Doelstellingen

  • Je kent de definitie van CVI en begrijpt wat deze problematiek inhoudt 
  • Je herkent signalen van CVI 
  • Je hebt handvaten om kinderen met CVI op school te begeleiden

Voor wie

(Buitengewoon) Basisonderwijs

  • (Ortho)pedagogen
  • Psychologen
  • Zorgcoördinatoren,
  • Leerlingbegeleiders
  • Ondersteuners van kinderen in het basisonderwijs

Lesgevers

Joke Luyten

Joke Luyten is orthopedagoge en werkt in het COS in Leuven waar ze mee verantwoordelijk is voor de diagnostiek bij kinderen met CVI. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen met CVI en is auteur van het boek ‘Kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI)’.

Hoe inschrijven?

B23_IB_UX_CVIK01 - CVI

dinsdag 31 januari 2023 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€75
Inschrijven