Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleiding: EXCELLERENDE GO! leraar kleuter & lager

Meerdaagse opleiding voor leraren die willen verdiepen en verbreden voor hun didactische aanpak

Inhoud

Leraren hebben na een aantal jaren leservaring regelmatig de vraag naar verdieping en verbreding van hun lespraktijk. Daarnaast willen ze graag mee blijven met de meeste recente en effectieve didactieken en methodieken.

Het leren zit hen namelijk in het bloed.

Ze zijn op zoek naar een tweede professionele adem, willen hun vlak aanvoelende loopbaan doorbreken en antwoord bieden op een leefwereld in voortdurende verandering en nieuwe contexten & noden van leerlingen.

Momenteel bestaat hiervoor geen opleiding of Banaba.

Deze opleiding is wel een antwoord.

Tijdens de opleiding gaan excellerende GO! leraren aan de slag met collega’s om zich samen te verdiepen in tal van facetten van hun lesgeven. Ze doen dit onder leiding van expert-leraren, PBD-begeleiders en externe experten die les geven in de opleiding. Het eigen leren doorheen deze opleiding houden ze bij en geven ze vorm in hun persoonlijk leerportfolio.

De opleiding gebeurt hybride: leermomenten kunnen digitaal of fysiek, intervisie- en reflectiemomenten met hun collega-excellerende GO! leraren gebeuren fysiek en onder deskundige begeleiding. Ook de principes van flipped classroom worden levendige praktijk doorheen deze opleiding: leraren kunnen zich voor sessies al onderdompelen in kennisclips, info,…via onze materialenbank.

Inhouden worden steeds kort theoretisch verkend en uitgebreid toegepast en uitgediept voor en in concrete klaspraktijken waarbij deelnemers en expert-leraren elkaar inspireren en samen leren.

De materialenbank is een rijke aanvulling van materialen om hun verdiepende klaspraktijk aan te pakken.

Opbouw van de opleiding:

schooljaar 2022-2023:

 • Module 1: Meet & greet,GO! mindset + verbindend lesgeven over actief burgerschap, met elke leerling verbinding maken en leraren die ertoe doen!

 • Module 2: Do’s that matter! Leerplanrealisatie: het evenwicht tussen leermethode en functionele leertaken over leermethodes en functionele leertaken die het leerrendement van kinderen verhogen

 • Module 3: Evalueren om te leren. Over ontwikkelingsgerichte feedback aan kinderen geven, verschillende vormen van evaluatie om de leerevolutie bij te houden.

 • Module 4: In de roos! Zinvolle ondersteuning via interacties de hele dag door Over kwalliteitsvolle vragen stellen, leerdenkgesprekjes voeren en zoveel meer

schooljaar 2023-2024

 • Module 5: Differentiëren kan je (samen) leren over de zin en onzin van differentiëren en goede praktijken hierin

 • Module 6: Zelfregulerend leren: iedereen leider over eigen leren? over zelfregulerend leren en de meerwaarde hiervan, maar vooral over hoe dit aan te pakken in de klas
 • Module 7: Verkennende workshops: bij aanvang van de opleiding polsen we bij de deelnemers welke didactische inhouden ze nog graag verkend zien en organiseren dan in module 7 een workshopdag waarbij de deelnemers de workshop kunnen volgen die ze zelf wensten.

 • Module 8: Slotdag: Pitch & learn! wat we leerden tijdens de opleiding lichten we toe aan elkaar in een korte pitch om elkaar nog meer te inspireren

De volledige opleiding duurt 8 dagen en loopt van september 2022 tot juni 2024. We hebben deze opleiding over 2 schooljaren verspreid omdat het voor scholen erg moeilijk is om leraren klasvrij te maken. De betaling van deze opleiding kan ook over de 2 schooljaren worden gespreid (€160 voor schooljaar 2022-2023 en €160 voor schooljaar 2023-2024)

De opleidingsdagen worden soms op woensdag ingepland om de schoolwerking zo weinig mogelijk te verstoren.

data voor 2023-2024 zijn:

 • 4 oktober 2022: module 5
 • 11 december 2022: module 6
 • 13 maart 2024: module 7
 • 14 mei 2024: module 8


Doelstellingen

 • Excelleren in de GO! mindset.
 • Leraren differentiëren haalbaar en effectief in hun klas.
 • Leraren zien het belang van zelfregulerend leren van kinderen en kijken waar dit reeds in hun klaspraktijk is ingebed en waar hiervoor nog kansen liggen.
 • Leraren screenen de aangeboden leertaken uit de gebruikte leermethode op functionaliteit en kwaliteit en passen deze aan waar wenselijk.
 • Leraren kleuter zetten functionele leertaken in voor de leerplanrealisatie.
 • Leraren ondersteunen gericht via interacties bij die kinderen waar het nodig is.
 • Leraren stimuleren kwaliteitsvolle interactie tussen de kinderen onderling en staan hierbij zelf model.
 • Leraren hanteren evaluatie- (en rapporteringsmethodes) die het leren van de kinderen onderbouwen en stimuleren.
 • Leraren brengen hun eigen leernoden in kaart en gaan tijdens en ook na deze opleiding op zoek naar antwoorden op de eigen leervragen.

Voor wie

Basisonderwijs:

 • leraren kleuter
 • leraren lager

Extra informatie

 • Er wordt een reeks georganiseerd voor 20 excellerende GO! leraren lager onderwijs en een reeks voor 30excellerende GO! kleuterleraren. Wees er dus snel bij!
 • Data en locatie zijn al gekend voor de opleiding maar nog niet alle lesgevers. Deze worden in de loop van mei en juni aangevuld.

Lesgevers

Jimmy De Wandel

Jimmy De Wandel is pedagogisch begeleider basisonderwijs bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. 

Vera Van De Velde

Vera is sinds 1991 actief in het onderwijs als leerkracht gewoon en buitengewoon basisonderwijs, als directeur en onderwijsinspecteur. Vera koos er enkele jaren geleden voor om haar ervaring ondersteunend in te zetten voor onderwijs. Ze ging aan de salg als PBD GO! begeleider. Ze ontwikkelde ook het OnderWijsspel om, vanuit ervaring en theoretische bagage, praktijkgericht aan de slag te gaan met ouders en schoolteams

Sofie Michiels

Sofie Michiels is PBD GO! begeleider

Jona Hebbrecht

Jona Hebbrecht is lerarenopleider en onderzoekerin Odisee. Ze is werkzaam als stagebegeleider en taaldocent in de educatieve bacheloropleiding Lager onderwijs op campus Brussel met een focus op didactiek Nederlands.

Haar onderzoek 'De leesscan: naar beter en liever leren lezen' focust op leesbeleid.

Marlies Algoet

Marlies Algoet is onderzoeker en docent in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijzer Odisee Brussel. Ze onderzoekt hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van de kinderen kan verbeteren

Geert Steenackers

Geert is PBD GO! begeleider

Sofie Coenen

Sofie Coenen is PBD GO! begeleider

Karolien Vertriest

Karolien is medewerker bij PBD GO! Zij is experte in alles wat met digitale didactiek en digitale tools te maken heeft.

Hoe inschrijven?

B23_IB_BX_ELKL01

woensdag 16 november 2022 van 9:00 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 17 januari 2023 van 9:00 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 17 maart 2023 van 9:00 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 10 mei 2023 van 9:00 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€320
Inschrijven