Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

PI: uit de startblokken

Voortraject voor verandertrajecten rond leergebieden

Inhoud

Als PBD hebben we al heel wat verandertrajecten rond verschillende leergebieden in veel scholen begeleid. De ervaring leert dat bij het uitrollen van deze verandertrajecten vaak dezelfde obstakels rijzen voor schoolteams en deze obstakels vertraging of minder effectiviteit in de hand werken.

We voorkomen graag deze hindernissen door een voorbereidend traject PI "Uit de startblokken" te koppelen aan elk verandertraject voor een bepaald leergebied.

Tijdens dit voortraject gaan we aan de slag met een kernteam om de professionalisering van het schoolteam vorm te geven en blijven geven door het team te organiseren als een professionele leergemeenschap. Maar ook de beschikbare materialen nemen we door en lokaliseren we. Zelfs de mogelijke hindernissen pakken we preventief aan.

Dit voortraject is kernachtig en onontbeerlijk voor een sterke uitrol van een VT curriculum. We rollen het Vlaanderen-breed uit, wat meteen zorgt voor een netwerk met andere kernteams die voor dezelfde opdracht staan.

Kernteams bestaan idealiter uit 2 tot 5 teamleden. De directeur hoeft niet noodzakelijk deel uit te maken van dit kernteam, al kan het wel natuurlijk.

De teamleden beschikken over de nodige volmacht en engagement als kritieke succesfactoren voor een effectief kernteam.

Het PI uit de startblokken loopt van begin september tot eind oktober met 2 terugkom-momenten in maart en in mei/juni.

Alle VT curriculum (Nederlands, wiskunde, kleuter & STEM) lopen van eind oktober 2022 tot begin november van het volgende schooljaar (2023-2024) en sluiten dus naadloos aan op het voorbereidend PI uit de startblokken.

Het is mogelijk dat een PI"Uit de startblokken" wordt aangevraagd zonder dat er daaropvolgend een VT curriculum wordt gevolgd, maar dat de school later zelfstandig aan de slag gaat hiervoor.

Er zijn dus 2 reeksen PI" Uit de startblokken":een reeks voor scholen die het PI uit de startblokken laten volgen door een VT curriculum en een tweede reeks voor scholen die na het PI uit de startblokken zelfstandig aan de slag gaan.

Scholen die het PI laten volgen door een VT curriculum krijgen voorrang bij inschrijving. De explcisiete voorrangsregels zijn hieronder te lezen bij extra informatie.


Sessie 1 + 2: curriculumspecifieke sessies:

 • Zicht op de materialenbank
 • Inzetten en voorbereiden van het kernteam op de vraag “Waar kunnen en zullen we mogelijk als schoolteam tegenaan lopen tijdens het VT curriculum?

Sessie 3 + 4: Voorbereiden van het kernteam om het schoolteam als PLG te organiseren. Het resultaat van deze voorbereiding is een poster waarop de taken en rollen voor elke school duidelijk gespecifieerd staan.

Sessie 5 + 6: terugkommomenten:

 • Moment 1: maart
 • Moment 2: mei/juni

Doelstellingen

 • Het kernteam bereidt zich voor op curriculumtrajecten en hoe deze adequaat te ondersteunen en te implementeren.
 • Het kernteam heeft zicht op de praktische en concrete mogelijkheden om het eigen schoolteam blijvend te professionaliseren in een schooleigen professionele leergemeenschap.
 • Het kernteam heeft een duidelijk zicht op de aanwezige en beschikbare materialen in de specifieke materialenbank die ze inzetten tijdens het VT curriculum (Nederlands, wiskunde, kleuter & STEM).

Voor wie

Basisonderwijs:

 • kernteams van min. 2 tot maximum 5 teamleden

Extra informatie

Elke sessie duurt een halve dag.

Voor de reeksen die starten in september/oktober 2022 gelden volgende voorrangsregels:

 1. scholen die na het PI een verandertraject (wiskunde, Nederlands, kleuter, STEM) volgen
 2. scholen met een negatief doorlichtingsadvies
 3. scholen die nadien geen vernadertraject volgen

Voor de laatste 3 reeksen die starten in december 2022 gelden volgende voorrangsregels:

 1. scholen met een negatief doorlichtingsadvies
 2. scholen die nadien geen vernadertraject volgen

De datum van het laatste terugkom-moment is nog niet voor alle reeksen gekend. Deze datum wordt toegevoegd aan deze pagina in de loop van mei/juni 2022.

Hoe inschrijven?

B23_IB_BX_UDSB01

vrijdag 9 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

dinsdag 27 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 7 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

dinsdag 18 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 10 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 5 mei 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

€0
Inschrijven

B23_IB_BX_UDSB02

vrijdag 9 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

dinsdag 27 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 7 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

dinsdag 18 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 17 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

vrijdag 5 mei 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500 Hasselt

€0
Inschrijven

B23_IB_BX_UDSB03

dinsdag 13 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

maandag 26 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

dinsdag 11 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

vrijdag 21 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

donderdag 2 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

dinsdag 9 mei 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

€0
Inschrijven

B23_IB_BX_UDSB04

dinsdag 13 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

maandag 26 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

dinsdag 11 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

vrijdag 21 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

maandag 20 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

dinsdag 9 mei 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

€0

B23_IB_BX_UDSB05

maandag 19 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

vrijdag 23 september 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

vrijdag 14 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 24 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 6 maart 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 22 mei 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€0

B23_IB_BX_UDSB06

maandag 19 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 23 september 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 14 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 24 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 6 maart 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 22 mei 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€0

B23_IB_BX_UDSB09

donderdag 1 december 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 12 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 25 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 10 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 26 april 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 30 mei 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€0
Inschrijven

B23_IB_BX_UDSB08

donderdag 8 december 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

vrijdag 13 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

woensdag 1 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

donderdag 16 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

vrijdag 21 april 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

donderdag 1 juni 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Kon. Fabiolalaan
9000 Gent

€0
Inschrijven

B23_IB_BX_UDSB07

dinsdag 13 december 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

donderdag 19 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

dinsdag 31 januari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

vrijdag 17 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

maandag 24 april 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

maandag 5 juni 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

VAC Antwerpen
Lange Kievitstraat 113
2018 Antwerpen

€0
Inschrijven