Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Motiveren van kinderen en jongeren die herhaaldelijk mislukken.

Inhoud

In het onderwijs groeit het aantal leerlingen met motivatieproblemen en is het een grote uitdaging voor leerkrachten geworden om deze leerlingen te ondersteunen en te stimuleren in de aanpak van hun schoolse taken.

Wanneer leerlingen gemotiveerd zijn zorgt dat ervoor dat ze zich blijven inzetten ook bij minder leuk huiswerk of minder leuke toetsen.

Wanneer kinderen en jongeren toch herhaaldelijk mislukken, gaan ze passieve en vermijdende copingstrategieën inzetten en een pessimistische attributiestijl gaan hanteren.

Het is belangrijk om hierop in te grijpen voor de cognitieve schema’s in het brein van kinderen en jongeren nog niet vastliggen.   

Met eenvoudige methodieken zorgen we ervoor dat onze leerlingen een soort reserve opbouwen, die hen niet alleen in staat stelt om met dagelijkse stress om te gaan, maar ook om moeilijke schoolse opdrachten en gebeurtenissen te doorstaan en te overwinnen. Op zijn beurt zorgt dit voor het gemotiveerde klasgroepen waarin het fijn is om les te geven.

Door de relatief korte, eenvoudige activiteiten en methodieken in deze sessie, kan je invloed uitoefenen op het welbevinden van de leerlingen en op hun studiemotivatie, studiesucces en intrapersoonlijke kwaliteiten.

Dat verhoogt niet alleen het welbevinden van je leerlingen, maar ook  dat van jezelf waardoor je iedere dag opnieuw met plezier kan lesgeven.

In deze sessie hanteer je inzichten uit de positieve psychologie. De gebruikte methodieken en  activiteiten hebben een sterk wetenschappelijke fundering en empirische basis. Ze worden gedoceerd aan het Centrum voor Positieve Psychologie aan de Universiteit van Pennsylvania en de Stanford University. 

Doelstellingen

  • Je kent de werking van het brein van kinderen en (vroeg)adolescenten.
  • Je kent de uitgangspunten en methodische principes voor kinderen en jongeren met motivatieproblemen.
  • Je kan leerlingen bijstaan in het handhaven van een positieve gemoedstoestand tijdens negatieve gebeurtenissen en als dusdanig de (leer)prestatie positief te beïnvloeden.
  • Je hebt oog voor leerlingen die een negatieve motivatie hanteren en ontwikkelen en bent in staat deze om te zitten in een positieve.

Voor wie

Basisonderwijs en Secundair onderwijs

  • Leraren basisonderwijs
  • Leraren 1ste graad SO
  • zorgcoördinatoren,
  • leerlingenbegeleiders

Extra informatie

Er zijn broodjes voorzien 

Lesgevers

Dominique Roos

Dominique is reeds decennialang werkzaam in de onderwijs- en managementwereld. Ze is de stichter van AMODO: Centrum voor vorming, counseling, bemiddeling en therapie. AMODO geeft ondersteuning aan professionals uit de onderwijswereld. 


Hoe inschrijven?

B23_IN_NL_MKJM02 - Motiveren van kinderen en jongeren die herhaaldelijk mislukken.

donderdag 19 januari 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Deelnameprijs: € 120
Inschrijven

Aanvragen op maat