Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Life Space Crisis Intervention (LSCI)

Methodisch omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis

Inhoud

LSCI is een verbale interventiemethodiek die je leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis. Met de theoretische achtergronden en de vele vaardigheden die je tijdens deze opleiding leert, krijg je als het ware een stafkaart aangereikt waarmee je je doorheen elk conflict of elke crisis een weg kunt banen.

Door middel van een gestructureerd gesprek met de leerling tijdens het crisismoment of meteen erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Door deze intensieve vijfdaagse opleiding leer je het conflict of de crisis te benaderen vanuit het leerlingenstandpunt. Zo worden gedachten, gevoelens en het gedrag van de leerling bespreekbaar gesteld en ontdek je, samen met de leerling, mogelijke zelfvernietigende gedragspatronen. Als je deze patronen kan doorbreken resulteert dit in een grondige gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

 

Doelstellingen

 • De cursisten de theoretische achtergronden en basismodellen van LSCI leren kennen
 • De deelnemers de noodzakelijke vaardigheden voor crisisinterventie aanleren  doorheen oefeningen, (video)voorbeelden, casusbespreking, humor, …
 • De deelnemers (her)kennen de mogelijke zelfvernietigende gedragspatronen bij leerlingen en kunnen ze onderscheiden

Voor wie

Basis- en secundair, gewoon en buitengewoon onderwijs, internaten

 • leerkrachten
 • opvoeders
 • zorgleerkrachten
 • zorgcoördinatoren
 • leerlingbegeleiders
 • (ortho)pedagogen
 • psychologen
 • schoolleiders
 • alle leden van een crisis-interventieteam op school


Extra informatie

 • Deelnemers ontvangen een boek en werkmap. Ze zorgen zelf voor schrijfgerief en notities
 • De opleiding duurt vijf dagen. Op de vijfde dag leggen de deelnemers een theoretische en praktische proef af. Hierbij wordt getest of ze alle noodzakelijke basiskennis en vaardigheden van LSCI voldoende onder de knie hebben.
 • Volledige aanwezigheid tijdens de opleiding en het afleggen van de proeven op dag 5 geeft recht op een internationaal erkend ‘certificate of competence’

Hoe inschrijven?

B23_ID_NX_LSCI01

woensdag 12 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 13 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 17 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 18 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 25 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€510