Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Coachen doelbewust inzetten

Inhoud

“De GO! professionals werken in complementaire, multidisciplinaire teams en vullen vanuit een gedeeld leiderschap hun opdracht wendbaar in.”
Een ambitie binnen het strategisch plan GO! 2030 waarbij het GO! gaat voor minder hiërarchie en meer geschakeld en gelijkgericht handelen. Binnen die teams zetten onderwijsprofessionals hun coachende vaardigheden zodanig in dat ze collega’s aanzetten tot een constructieve en performante samenwerking waarin ieders talent tot uiting komt.

In het onderwijs is het niet zo evident om een zuiver coachende pet t.a.v. teamleden en collega’s op te zetten. Er worden obstakels ervaren die zich dan vertalen in volgende vragen:

 • Vanuit welke verwachtingen en rollen zit men in een functie en krijgt men wel het mandaat om in een coachende rol te stappen?
 • Zullen collega’s elkaar toelaten in hun arena (klas) en toestemming geven om gecoacht te worden?
 • Hebben we wel voldoende tijd en ruimte om echte coachingsgesprekken te voeren om zo veranderings-, leer- of ontwikkelingsprocessen te kunnen begeleiden?
 • Is er een open cultuur waarin collega’s naar elkaar kunnen luisteren, feedback durven geven en van elkaar willen leren?

Deze opleiding neemt deelnemers niet alleen mee in de ‘zuiver’ coachende rol, zoals vele coachopleidingen wel doen. Er wordt ingezet op het doelbewust schakelen tussen de rollen ‘ondersteunen, mentorschap en coachen’. Coachen wordt gezien als een aanvullende rol die de effectiviteit van de begeleiding zal vergroten.

Doelstellingen

 • Deelnemers maken kennis met de verschillende rollen die ze doelbewust in een begeleidingsopdracht kunnen inzetten en met de factoren die de effectiviteit van een begeleiding vergroten.
 • Deelnemers beschikken over communicatieve vaardigheden om een constructief en veilig gesprek te faciliteren.
 • Deelnemers maken kennis met verschillende coachingsmethodieken om de bereidheid en het engagement bij collega’s te vergroten.
 • Deelnemers beschikken over vaardigheden om collega’s in weerstand te coachen.


Werkvormen

Onderwijsprofessionals zoals schoolleiders, ondersteuners, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, … die collega’s en/of teamleden begeleiden gaan in een groep van maximaal 15, voor elkaar onbekende, deelnemers aan de slag.

De opleiding telt vier modules, verspreid over evenveel maanden, en bestaan telkens uit 3 fasen of anderhalve dag:

In de leerfase (1 volledige opleidingsdag per module) krijgen de deelnemers theoretische input vanuit onderbouwde kaders. Daarna maken de deelnemers de transfer naar de eigen context en gaat men het geleerde toepassen en onderzoeken. Als derde fase binnen de opleiding (een halve dag per module), de terugkoppelingsfase, maakt de lesgever ruimschoots de tijd om deelnemers te laten reflecteren op de eigen ervaringen en casussen en om te leren van elkaar tijdens intervisiemomenten. 


Voor wie

Alle niveaus:

 • beleidsmedewerkers
 • ondersteuners 
 • zorgcoördinatoren BaO
 • leerlingenbegeleiders SO
 • Aanvangsbegeleiders
 • ..


Extra informatie

Elke deelnemersgroep wordt zo divers mogelijk samengesteld, zowel qua functie als qua plaats van tewerkstelling.

Dit traject omvat 4 modules met 4 fysieke contactmomenten en 4 online intervisies. Om een attest te ontvangen, is het verplicht de 4 modules te volgen. De fysieke contactmomenten kunnen niet online meegevolgd worden.

De eerste sessie is reeds volzet, maar scroll even naar beneden en ontdek dat er nog 3 andere reeksen ingepland zijn :)

Lesgevers

Ilse Demaret

Ilse heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van verander-, leer- en teamprocessen binnen verschillende contexten en vanuit verschillende functies. Ze bouwde ondertussen al heel wat expertise op rond diverse thema’s zoals coaching, communicatie, talentontwikkeling, stressmanagement en welzijn op het werk. Door haar ervaring in het onderwijs heeft ze een realistische kijk op het reilen en zeilen in schoolteams en heeft ze steeds veel goesting om met mensen aan de slag met datgene wat haar bezielt.

Hoe inschrijven?

B23_IO_NX_CDIZ01 - Reeks 1

donderdag 15 september 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 14 oktober 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

vrijdag 21 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 29 november 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

donderdag 19 januari 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 17 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

maandag 27 februari 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

dinsdag 14 maart 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€285

B23_IO_NX_CDIZ04 - Reeks 4

vrijdag 23 september 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 13 oktober 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

dinsdag 25 oktober 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

maandag 28 november 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

vrijdag 27 januari 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 16 februari 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

dinsdag 28 februari 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

dinsdag 21 maart 2023 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

€285