Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Welzijn en zorg voor jezelf en je organisatie

Inhoud

Er heerst een grote bezorgdheid over het algemeen welzijn van ons onderwijspersoneel.  

Burn-out, stress, angst en allerhande psychosociale klachten zijn geen uitzonderingen meer. Als leidinggevende wil je gezonde, veerkrachtige en gemotiveerde leerkrachten in je team. 

Zelfzorg speelt hierin een heel belangrijke rol en blijft in de eerste plaats een individuele verantwoordelijkheid. Als leidinggevende inzetten op zelfzorg is enerzijds essentieel om goed te kunnen functioneren in je leidinggevende rol, maar anderzijds kan je ook pas voor een ander of je team zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. 

Als je het welbevinden van je team wil vergroten moet je eerst goed weten wat je team nodig heeft en waar het schoentje wringt. Zo kan je doelbewuster inzetten op de draagkracht, draaglast of draagvlak van je team. 

In deze vorming gaan we 3 dagen fysiek aan de slag met diverse welzijnsthemas zoals zelfzorg, teamzorg, stressmanagement, motivatie, werktevredenheid en werkgeluk. We bespreken de mogelijkheden om doelbewuster te kunnen inzetten op welzijn en (zelf)zorg in het schoolteam. We wisselen praktijkervaringen uit en gaan aan de slag met concrete tools, technieken en tips om het werkvermogen en de werkbaarheid van het team te vergroten. 

Doelstellingen

  • Deelnemers herkennen het belang van zelfzorg (en hun voorbeeldfunctie hierin) en weten hoe ze hiermee aan de slag kunnen; 

  • Deelnemers hebben inzicht in hoe ze de draaglast, draagkracht en draagvlak van henzelf en hun team in evenwicht kunnen krijgen en houden; 

  • Deelnemers krijgen zicht op hoe ze doelbewuster kunnen inzetten op het welbevinden en het werkvermogen van hun schoolteam. 

Voor wie

Scholengroepniveau:

  • HR-medewerkers

  • Beleidsmedewerkers

Extra informatie

Deze vorming wordt ingericht in functie van HR-medewerkers en beleidsmedewerkers van scholengroepen.

Heb je interesse in deze vorming, maar heb je een leidinggevende functie binnen een school? Dan schrijf je jezelf best in voor de opleiding Welzijn en zorg voor jezelf en je schoolteam. 


Lesgevers

Ilse Demaret

Ilse heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van verander-, leer- en teamprocessen binnen verschillende contexten en vanuit verschillende functies. Ze bouwde ondertussen al heel wat expertise op rond diverse thema’s zoals coaching, communicatie, talentontwikkeling, stressmanagement en welzijn op het werk. Door haar ervaring in het onderwijs heeft ze een realistische kijk op het reilen en zeilen in schoolteams en heeft ze steeds veel goesting om met mensen aan de slag met datgene wat haar bezielt.