Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Herstel en Verbinding: zwaar grensoverschrijdend gedrag

Herstelgericht werken

Inhoud

 

Agressie, drugs, spijbelen... Jongeren uiten problemen soms op een buitengewone manier. Dan kijken ze naar ons voor een oplossing, maar hoe pakken we dit aan? We merken dat meer en zwaarder straffen niet het gewenste resultaat oplevert, maar net het tegenovergestelde.

De herstelgerichte of verbindende aanpak werkt wel, omdat je hierbij inzet op ondersteunen én structuur bieden. De verantwoordelijkheid komt te liggen waar ze hoort.

In deze sessie van 'Herstel en verbinding' ervaar je wat de praktische toepassingen van herstelgericht werken in je instelling kunnen zijn bij leerlingen die lastig en grensoverschrijdend gedrag vertonen. We leren waar dit gedrag vandaan komt, en wat het verschil kan maken. De toepassingen zijn geschikt voor het gewoon- en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, en voor internaten.

Tijdens deze nascholingen ervaar je wat de praktische toepassingen van herstelgericht en verbindend werken kunnen zijn voor jouw instelling.

Doelstellingen

  • Je kunt de principes van herstelgericht denken concreet vorm geven, passend bij je collega's, leerlingen en ouders
  • Je kan gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag vanuit herstelgericht denken
  • Je ziet op welke manieren je in je instelling een mentaliteitswijziging op gang kunt brengen om herstelgericht te handelen.

Voor wie

Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs; internaten

  • leidinggevenden
  • zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders
  • leerkrachten en opvoeders

Extra informatie

Deze nascholing maakt deel uit van een drieluik rond herstel en verbinding, de andere twee nascholingen vind je hier: 

Herstel en Verbinding: moeilijke klasgroepen: https://pro.g-o.be/kalender/detail/6130/11806

Herstel en Verbinding: omgaan met weerstand: https://pro.g-o.be/kalender/detail/6133/11808


Broodjes inbegrepen.