Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Herstel en Verbinding: moeilijke klasgroepen

Herstelgericht werken

Inhoud

 

In sommige klassen loopt alles gesmeerd, en in andere gaat het keer op keer fout. Soms is het moeilijk om het opnieuw werkbaar te krijgen. Soms zijn leerlingen ook heel verschillend en zitten ze toch samen. Dat is niet zo eenvoudig voor de leerkracht.

Hoe gaan we hier best mee om? Klassikaal straffen of leerlingen individueel zwaar aanpakken leveren niet het gewenste resultaat op, soms integendeel. In 'Herstel en verbinding' bieden we een alternatief.

De herstelgerichte of verbindende aanpak werkt wel, omdat je hierbij inzet op ondersteunen én structuur bieden, en de verantwoordelijkheid komt te liggen waar ze hoort.

In deze sessie ervaar je wat de praktische toepassingen van herstelgericht werken in je instelling kunnen zijn bij lastige groepen leerlingen, maar ook bij de samenwerking met je team, met ouders en met externen.

De toepassingen zijn geschikt voor het gewoon- en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, en voor internaten.

Doelstellingen

  • Je kunt de principes van herstelgericht denken concrete vormen geven die passen bij je collega's, leerlingen en ouders.
  • Je kan gericht ondersteunen en structuur bieden vanuit herstelgericht denken.
  • Je ziet op welke manieren je in je instelling een mentaliteitswijziging op gang kunt brengen om herstelgericht te handelen.

Voor wie

Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs; internaten

  • leidinggevenden
  • zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders
  • leerkrachten en opvoeders

Extra informatie

Deze nascholing maakt deel uit van een drieluik rond herstel en verbinding, de andere twee nascholingen vind je hier:

Herstel en Verbinding: zwaar grensoverschrijdend gedrag: https://pro.g-o.be/kalender/detail/6132/11804

Herstel en Verbinding: omgaan met weerstand: https://pro.g-o.be/kalender/detail/6133/11808


Broodjes inbegrepen

Lesgevers

Martijn Debonnet

Martijn Debonnet is leerlingenbegeleider in Athena Campus Heule en werkt daar, als eerste school in Vlaanderen sinds 2002 met herstelgerichte methodieken. Hij deelt zijn jarenlange ervaring en geeft je een weelde aan praktische tips. Hij is gecertificeerd trainer in Restorative Practices door het IIRP.