Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

1ste graad SC 7: netwerktraject: praktisch aan de slag met burgerschap als apart vak

Inhoud

Hoe werken we vanuit een vak burgerschap kwaliteitsvol aan de eindtermen van SC 7?
Hoe vertaalt zich dit in een motiverende evaluatiepraktijk?
Hoe zetten we goed in op de leerlijn 1ste- 2de graad?

In dit netwerk gaan we praktisch aan de slag met de opgedane inzichten uit de leerplanimplementatiesessie. De focus ligt op het delen van informatie met als doel elkaar te inspireren.
Indien wenselijk, wenden we dit netwerk ook aan om samen nieuw les- of evaluatiemateriaal te ontwikkelen. Op deze manier verkennen we samen kansen en uitdagingen bij het realiseren en evalueren van eindtermen.

Vanaf 8 deelnemers gaat dit netwerk door. Er kunnen zich maximaal 16 leraren inschrijven.

Doelstellingen

In deze professionele leergemeenschap

• reflecteer je kritisch op jouw lesmateriaal
• reflecteer je kritisch op jouw evaluatiemateriaal
• deel je expertise
• werken we samen aan het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal / evaluatiemateriaal (bepaald door de noden van de groep).

Werkvormen

Dit professionaliseringsinitiatief bestaat dit schooljaar uit:

1. Een fysiek werk- en inspiratiemoment: vrijdag 18 maart van 10u tot 15u (Huis GO! Brussel)
2. Een online werk- en inspiratiemoment: vrijdag 6 mei van 9u tot 12u

Voor wie

Secundair onderwijs: leraren die vanuit een apart vak aan de slag gaan met de doelen van SC 7 in de 1ste graad.  

Lesgevers

Imke Deleu

Imke Deleu is pedagogisch begeleider secundair onderwijs Gedrags- en Cultuurwetenschappen en Actief Burgerschap bij de PBD van het GO!.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_1NBU01 - 1ste graad SC 7: netwerktraject: praktisch aan de slag met burgerschap als apart vak

vrijdag 18 maart 2022 van 13:30 uur tot 15:30 uur

Digitaal

0