Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Netwerkdag elektriciteit context voertuigen

Inhoud

Tijdens dit netwerk concretiseren de deelnemers de leerplandoelstellingen tot mogelijk lesactiviteiten voor het realiseren ervan.

De materialen die tijdens deze netwerkdagen ontwikkeld worden, zullen nadien gedeeld worden in de virtuele ruimte.

Doelstellingen

Je kan leerplangericht materiaal ontwikkelen.

Je kan de evaluatie afstemmen op de leerplandoelstellingen.

Voor wie

Leerkrachten secundair onderwijs

Lesgevers

Ingrid Devenyn

Ingrid Devenyn is pedagogisch adviseur SO - harde sector vakspecialiteit Elektriciteit, Elektronica, Informatica, Techniek en STEM

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_NECV01 - Netwerkdag elektriciteit context voertuigen

donderdag 12 mei 2022 van 9:30 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

0