Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen

Inhoud

Hoe maak ik het onderscheid tussen feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis? Wat betekent dit concreet voor de lesdoelen van het leerplan?

In deze sessie ligt de focus op het leren formuleren van lesdoelen met behulp van de taxonomie van Bloom. We gaan hierbij concreet en stapsgewijs aan de slag met alle leerplandoelen. Aansluitend zetten we de stap naar leerplangerichte evaluatie.

Tot slot voorzien we ook tijd om het lesmateriaal dat jullie dit schooljaar gebruiken te leggen naast de leerplandoelen en in kaart te brengen in welke mate dit leerplangericht is. Welke zijn de sterke punten, maar ook de zwakke punten. Wat ontbreekt?

We voorzien in het tweede semester van dit schooljaar twee extra sessies om de doelen te verkennen. Deelnemen aan beide is niet verplicht, maar mag natuurlijk. 

Doelstellingen

De deelnemers

  • begrijpen het onderscheid tussen de soorten kennis
  • kunnen lesdoelen/subdoelen formuleren m.b.v. de taxonomie van Bloom
  • kunnen leerplangerichte evaluaties uitwerken

Werkvormen

  • actief aan de slag met de leerplandoelen

Voor wie

Secundair onderwijs:

  • leraren 2e graad arbeidsmarktfinaliteit

Extra informatie

Breng die dag een eigen laptop of tablet mee zodat je online kunt werken. 

Breng ook lesmateriaal mee dat je nu hanteert: in deelgroepjes zullen zullen jullie dit materiaal controleren op leerplangerichtheid. 

Lesgevers

Peter Druyts

Peter Druyts is pedagogisch begeleider SO bij PBD-GO! Hij staat in voor de vakken economie, toegepaste economie, handel, boekhouding,  kantoortechnieken, recht en verkoop.

Regine Romaen

Regine Romaen is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor de vakken econonomie, handel, informatica en maatschappelijke veiligheid.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_EFCU01 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen

woensdag 16 februari 2022 van 9:30 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_EFCU02 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen

dinsdag 24 mei 2022 van 9:30 uur tot 16:00 uur

Afhankelijk van de coronasituatie: online via Teams of in Huis v/h GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

0