Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Lerend Netwerk Wetenschappen

Inhoud

Algemene informatie lerend netwerk:

Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst starten we dit schooljaar 2021-2022 een lerend netwerk Wetenschappen. Binnen dit netwerk wordt dieper ingegaan op een bepaald vakdidactisch element voor een specifieke graad, een specifieke finaliteit of een groep leraren.  Het netwerk bestaat uit leraren wetenschappen van alle graden en finaliteiten en wordt aangestuurd door de pedagogische adviseurs, mogelijks op vraag van (een groep) leraren.

Specifieke informatie van deze sessie:

Opvolging (evaluatie en feedcyclus) bij de doelen van de basisvorming wetenschappen doorstroom en dubbele finaliteit. We staan even stil bij een aantal generieke evaluatieprincipes, maar gaan vooral actief aan de slag met de basisdoelen en de taxonomie van Bloom. Tijdens deze sessie willen we een antwoord bieden op de vraag hoe je je opdrachten kan afstemmen op het juiste beheersingsniveau en hoe je een gepaste evaluatie kan vormgeven. Aan de hand van oefeningen verkennen wij samen manieren om kwaliteitsvol te evalueren en feedback te geven.

Doelstellingen

  • Je kent de GO! visies “evalueren om te leren” en “evalueren van de doelen” en je kan voorbeelden geven hoe je die toepast in de concrete evaluatiepraktijk.
  • Je kan eigen voorbeelden ontwikkelen op basis van de gevraagde beheersingsniveaus.
  • Je kan aan de hand van de tips en voorbeelden in de GO! Navigator je concrete evaluatiepraktijk vormgeven.
  • Je kan constructief feedback, feed forward en feed up formuleren.

Werkvormen

  • Ontwikkelen van toest- en examenvragen
  • Uitwisselen van evaluatieopdrachten voor wetenschapsactiviteiten
  • Aanpassen en ontwikkelen van rubrics voor onderzoekend leren

Voor wie

leraren wetenschappen tweede graad.

Je kan hieronder inschrijven voor één netwerk: oost, west of centraal.

Extra informatie

Breng je laptop mee met enkele voorbeelden van toetsen en examens.

Lesgevers

Patricia Sieuw

Patricia Sieuw is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor natuurwetenschappen, chemie, biologie en de studiegebieden chemie en land- en tuinbouw.

Bart Van Dyck

Bart Van Dyck is pedagogisch begeleider Fysica en Natuurwetenschappen

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_PLNW02 - lerend netwerk wetenschappen: WEST

woensdag 23 maart 2022 van 9:30 uur tot 16:00 uur

KA Voskenslaan
Voskenslaan 60
9000 Gent

gratis
Inschrijven

B22_IS_S3_PLNW03 - lerend netwerk wetenschappen: CENTRAAL

vrijdag 1 april 2022 van 9:30 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

gratis
Inschrijven