Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Traject: Computationeel denken binnen informatica, wiskunde en STEM-vakken

Inhoud

Deze nascholing bestaat uit een reeks van drie sessies verspreid over het schooljaar (1 dag, 1 dag, halve dag). Dit pakket van drie is het vervolg op de introductiesessie ‘Computationeel denken: wat is het en hoe pas ik het toe in mijn klaspraktijk?’ https://pro.g-o.be/kalender/detail/5834/11139

Je zal gevraagd worden input te leveren vanuit jouw praktijk en we vragen je een aantal oefeningen uit te testen in jouw klas.

Voor een optimale verwerking en toepassing in jouw school is het aangewezen deze reeks te volgen met twee leerkrachten per school (waarvan indien mogelijk één leerkracht informatica).

Sessie 1: Computationeel denken binnen informatica (,wiskunde) en STEM-vakken

In deze sessie bekijken we de didactische aanpak (probleemstelling, werkwijze,..). De oefeningen komen uit verschillende wetenschappelijke domeinen (informatica, wiskunde, biologie,..).

Je werkt samen met vakcollega’s een oefening uit binnen één domein, door gebruik te maken van de concepten van computationeel denken.

Daarna gaan we vakoverschrijdend tewerk: we linken de oefeningen in een STEM-project, nog steeds met aandacht voor de verschillende facetten van het computationeel denken. We programmeren één of meer onderdelen (tekstueel - Python).

We bekijken eveneens hoe we deze projecten als team-teachen naar voor kunnen brengen.

Sessie 2: uitwerken project voor mijn school

Je ontwerpt een concrete toepassing (project) bruikbaar binnen jouw school en die gebaseerd is op de principes van computationeel denken. Je programmeert de verschillende onderdelen (tekstueel programmeren met Python).

We bekijken samen:

  • hoe breng ik het project aan in mijn school?
  • hoe breng ik het onderdeel programmeren uit dit project aan aan de leerlingen (team-teachen)?

Sessie 3: Computationeel denken: good practices binnen STEM

Dit is een feedback- en uitwisselingssessie.

  • elke groep leraren die samen een project uitgewerkt heeft, presenteert zijn werk aan de hand van een wetenschappelijke poster/presentatie/ demo/video/..
  • je krijgt feedback op de projecten
  • projecten worden uitgewisseld

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • ken je de concepten en principes van computationeel denken en kan je ze toepassen in jouw lessen
  • kan je samen met collega’s een project uitwerken, waarbij aandacht wordt besteed aan het computationeel denken
  • heb je een aantal uitgewerkte projecten die je mogelijk rechtstreeks kan aanwenden in jouw klas

Werkvormen

Hands-on. Elke deelnemer brengt een laptop mee.

Voor wie

  • Secundair onderwijs leraren informatica, wiskunde en STEM uit 2degraad (graag twee leerkrachten per school voor vakoverschrijdende input – indien mogelijk met één leerkracht informatica)

Extra informatie

Voor de volledige dag sessies is er een broodjeslunch voorzien 

De lesgever zal je instructies geven om bij deelname aan alle modules, eventueel een voorbereiding te maken.

Lesgevers

Annick Van Daele

Annick Van Daele is lerarenopleider Informatica aan HOGENT en onderwijsbegeleider voor de Educatieve master in de wetenschappen en technologie aan de UGent. Ze heeft daarnaast ook 30 jaar ervaring als leerkracht informatica in het secundair onderwijs. Annick is tevens voorzitter en mede-oprichter van 2LinK2, de vakvereniging voor leraren informatica en STEM.

Hoe inschrijven?

B22_IS_SX_TCDE01 - Vervolgpakket op -link- bestaande uit 3 sessies, te volgen als 1 geheel

donderdag 13 januari 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 8 februari 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 20 april 2022 van 14:00 uur tot 17:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

195
Inschrijven