Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Introductie LSCI

Verbale interventiemethodiek voor een positief leef- en leerklimaat

Inhoud

Is Life Space Crisis Intervention (LSCI) dé methodiek om op een positieve manier om te gaan met de stress waar onze kinderen en jongeren mee worstelen? Hoe kan je met deze verbale interventiemethodiek rust bieden in tijden van onrust? Ontdek het tijdens deze introductiedag. 

Vandaag krijg je de kans actief kennis te maken met de methodiek en de manier van werken. Het geeft je de mogelijkheid te reflecteren naar de mogelijkheden voor je eigen context.  

Je team in deze verbale interventiemethode opleiden zorgt voor een basishouding die in meerdere contexten bruikbaar is, samen leer je anders omgaan met emotionele problemen bij kinderen en jongeren. LSCI is een gewaardeerde methodiek die zorgt voor een positieve leer-en leefklimaat in scholen, internaten en organisaties, waar ze verbale en fysieke agressie ombuigen naar een veilige plek waar leerlingen en leraren zich veilig voelen. 

Hoorde je wel eens van LSCI en wil je graag ontdekken of dit een methodiek  is die in jou context past?

Wil je alvast ontdekken welke effecten dit kan hebben op je leerlingen, op je team? Dan is dit de perfecte onderdompeldag! 

LSCI, voluit 'Life Space Crisis Intervention', is een methodiek om crisis- en agressiemanagement binnen de school te implementeren.

Deze verbale interventiemethodiek leert ons omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis. Door middel van een gesprek met het kind of de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

LSCI kan als methodiek worden opgenomen in een schoolbreed pedagogisch beleid.

Deze 'introductiedag' geeft je een inkijk in de methodiek, zicht op de nodige grondhouding en basisvaardigheden die de professional nodig zal hebben en is doorspekt met reflecties over de eigen werkervaringen en praktijkoefeningen.

We blikken afrondend ook vooruit naar de vijfdaagse training die noodzakelijk is wanneer je LSCI als methodiek effectief wil implementeren in jouw context.  

Doelstellingen

  • Je krijgt een globale kijk op de theoretische achtergronden van de methodiek
  • Je ervaart de methodische vaardigheden die hierbij horen
  • Je maakt kennis met de voorwaarden tot implementatie van LSCI in je eigen context

Voor wie

BUO - SO - Internaten

  • directies
  • beleidsteams
  • paramedici
  • ondersteuningsteams

Extra informatie

Met deze introductiedag willen we de GO! medewerkers kennis laten maken met de methodiek LSCI. Op deze dag maken we ook de volledige LSCI-training kenbaar die GO! in samenwerking met VC Create zal organiseren in oktober 2022.

We werken samen met OC Nieuwe Vaart. dit centrum  is National Training Site voor de methodiek van Life Space Crisis Intervention (LSCI). Zowel voor België als voor Nederland zijn zij het LSCI-aanspreekpunt.