Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad dubbele finaliteit: Beeldende en Audiovisuele kunsten verdiepende doelenstudie

Inhoud

In deze sessie duiken we dieper in de doelen van een sleutelcomptentie of van de bouwsteen van een sleutelcompetentie. We staan stil bij de samenhang van de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter aanpakken.

Expliciete aandacht besteden we aan de evaluatie van de doelen. Daarbij leggen we de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. We bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen 'gepersonaliseerd samen leren'. Daarbij hebben we ook aandacht voor de mogelijkheden die de digitalisering ons hier biedt. Maar ook hoe de beoordelingscriteria vervat zitten in de formulering van het leerplandoel behandelen we tijdens deze sessie.

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je voldoende inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • kun je de doelen met een tranversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • kun je de drie vormen van feed (feedup, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten

Voor wie

Secundair onderwijs: 

  • leraren 2e graad

Lesgevers

An Bruggeman

An Bruggeman is pedagogisch begeleider secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor plastische opvoeding, beeld, media en aanverwante vakken.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_BAVB01 - Leerplanimplementatie 2e graad dubbele finaliteit: Beeldende en Audiovisuele kunsten verdiepende doelenstudie

woensdag 26 januari 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0