Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kennismaken met de draad van Vignero

Inhoud

Hoe kom ik meer te weten over ontwikkelingsstappen bij kinderen en hoe kan ik mij hier als leerkracht beter op afstemmen?

'De draad' is een metafoor die hierbij kan helpen. Het gaat om de emotionele ontwikkeling van kinderen  en hoe je bij opvoedingsproblemen kan terugvallen op de juiste verbinding, de juiste ‘draad’ om de hechting te versterken.

Tijdens het proces van 'groot worden' neemt de leerkracht het kind zodanig bij de hand dat het meer en meer leert om verder te kunnen zonder de altijd aanwezige leidende en beschermende hand. Bij sommige kinderen is er echter een kwetsbare plek in de draad die deze groei symboliseert. Vaak samenhangend met ontwikkelingsproblemen of een meer problematische opvoedingssituatie.

Het model van de draad wil de begeleider|leraar|andere zorgfiguur helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt|de leerling.  

Het is de bedoeling een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met elkaar en met de ouders. Een vertaling van ‘Wat is er geweten over ontwikkeling?’ naar ‘wat betekent dit voor een begeleider, leerkracht of ouder, en hoe gaat deze hier mee om?’

Door de sociaal emotionele ontwikkeling heel visueel te maken en te benoemen in eenvoudige taal versterk je de verbinding en vereenvoudig je de communicatie. Deze manier van verhelderend samen na te denken over de noden van een kind helpt ook om de zorgvragen te formuleren naar een individueel handelingsplan toe.

Katrijn Van Acker loodst jullie tijdens deze webinar in 3 uur door de methodiek. Een ideale opfrissing of kennismaking met de draad van Vignero en zijn mogelijkheden in je eigen context.

Doelstellingen

  • Je wordt getriggerd om anders te kijken naar je leerlingen 
  • Je bent helemaal mee met het verhaal van deze methodiek en zijn doelstellingen
  • Je ontdekt hoe je deze methodiek als leerkracht kan gebruiken in communicatie en handelen in je eigen context


Voor wie

BuO

  • Leerkrachten
  • Paramedici
  • Ondersteuners
  • Alle onderwijsprofessionals  welkom

Extra informatie

Indien interesse van een aantal scholen overwegen we naar schooljaar 2022-2023 een langer traject ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ te lopen en meteen een draad te spannen naar een PLG.

Wil je met je team (opnieuw) aan de slag met de draad? Ontdek dan ook 'de ontwarde draad' op 31 maart 2022        https://pro.g-o.be/kalender/detail/5814/11117