Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Burgerschap en Historisch bewustzijn boostsessie

Tips om klas- en evaluatiepraktijk te versterken

Inhoud

In deze boostsessie gaan we in op doelen burgerschap en historisch bewustzijn (met bijhorende afbakening nl. kennis en het beheersingsniveau) uit de eerste graad. We duiden de samenhang tussen verschillende leerplandoelen en geven inspiratie rond het concretiseren van de leerplandoelen (ook die met transversaal karakter) op pedagogisch-didactisch vlak, rekening houdend met onze visie op Gepersonaliseerd Samen Leren.

We bieden houvast bij de evaluatie van de leerplandoelen en bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren binnen de lespraktijk. Tot slot bekijken we welke mogelijkheden digitalisering ons biedt.

We leren werken met de GO! Navigator waarin de didactische fiches terug te vinden zijn.

Doelstellingen

Na deze sessie:

• heb je inzicht in de samenhang tussen de doelen.
• geef je de doelen met een transversaal karakter een plaats binnen je lessen.
• reflecteer je over de doelen en de beoordelingsverwachtingen.
• zet je feedback in als proces in de klas.
• heb je inzicht in hoe digitale didactiek het leren kan ondersteunen.
• pas je binnen je lessen vormen van differentiatie doelgericht toe.
• breng je de principes van taalontwikkelend lesgeven binnen in je lessen.
• geef je zelfregulerend leren een plaats binnen je klaspraktijk.

Werkvormen

Leraren die de sessie verdieping doelen + opvolging (najaar 2021) hebben gevolgd, kunnen zich verontschuldigen voor het namiddagdeel. 

Voor wie

Secundair onderwijs: leraren 1ste graad die aan de slag gaan met doelen van SC 7 (burgerschapscompetenties) in de A-stroom.

Secundair onderwijs: leraren 1ste graad die aan de slag gaan met doelen van SC 8 (historisch bewustzijn) in de A-stroom.

Leraren die de sessie verdieping doelen + opvolging (najaar 2021) hebben gevolgd, kunnen zich verontschuldigen voor het namiddagdeel. 

Extra informatie

Individueel: deelnemers kunnen individueel inschrijven via GO! pro

Aan de hand van een vooropdracht bereiden de deelnemers zich voor op deze interactieve webinar. Op voorhand worden hiervoor een aantal materialen ter beschikking gesteld.

Lesgevers

Gwen Steenkiste

Gwen Steenkiste werkt als pedagogisch begeleider binnen het GO!. Ze is begeleider voor Klassieke talen en Historisch bewustzijn.

Imke Deleu

Imke Deleu is pedagogisch begeleider secundair onderwijs Gedrags- en Cultuurwetenschappen en Actief Burgerschap bij de PBD van het GO!.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_1BHA03 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Burgerschap en Historisch bewustzijn boostsessie

woensdag 23 februari 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1BHA04 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Burgerschap en Historisch bewustzijn boostsessie

dinsdag 21 juni 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0
Inschrijven