Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen deel 2

Inhoud

Na een eerste kennismaking met de doelen tijdens de leerplansessie van het voorbije schooljaar, is het de bedoeling om deze doelen met meer diepgang te bestuderen. De volledige vorming bestaat uit 2 delen van telkens een halve dag. Idealiter neem je dus deel aan beide sessies. Hier kun je inschrijven voor het tweede deel. 

We staan ook stil bij de samenhang van de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter aanpakken.

We besteden ook aandacht aan de evaluatie van de doelen, met de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. De manier waarop beoordelingscriteria vervat zitten in de formulering van het leerplandoel komt hierbij ook aan bod.
We bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen 'gepersonaliseerd samen leren'.
Daarbij hebben we ook aandacht voor de mogelijkheden die digitalisering ons hier biedt. 

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je voldoende inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • kun je de doelen met een transversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • kun je de drie vormen van feed (feedup, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten

Voor wie

Secundair onderwijs:

  • leraren 2e graad doorstroomfinaliteit

Lesgevers

Peter Druyts

Peter Druyts is pedagogisch begeleider SO bij PBD-GO! Hij staat in voor de vakken economie, toegepaste economie, handel, boekhouding,  kantoortechnieken, recht en verkoop.

Regine Romaen

Regine Romaen is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor de vakken econonomie, handel, informatica en maatschappelijke veiligheid.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_A2EV03 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen deel 2

dinsdag 25 januari 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_A2EV02 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: specifiek deel Economie & Organisatie verdieping doelen deel 2

woensdag 26 januari 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0