Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Burgerschap en Historisch bewustzijn in samenhang verdieping doelen

Inhoud

In deze sessie duiken we dieper in de doelen van sleutelcompetentie 7 (burgerschapscompenties) en sleutelcompetentie 8 (historisch bewustzijn). 

 

We staan stil bij de samenhang tussen de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter kunnen integreren. Expliciete aandacht besteden we aan de evaluatie van de doelen. We bestuderen hoe de beoordelingsverwachtingen vervat zitten in de formulering en de afbakening van het leerplandoel. Daarbij leggen we de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. We bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen de visie Gepersonaliseerd Samen Leren. Tot slot bekijken we welke mogelijkheden digitalisering ons biedt.

Doelstellingen

Na deze sessie: 

  • heb inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • geef je de doelen met een transversaal karakter een plaats binnen je lessen
  • reflecteer je over de doelen en de beoordelingsverwachtingen
  • zet je feedback in als proces in de klas.
  • heb je inzicht in hoe digitale didactiek het leren kan ondersteunen.

Voor wie

Secundair onderwijs: leraren 2de graad die aan de slag gaan met doelen van SC 7 (burgerschapscompetenties) in de arbeidsmarktfinaliteit

Secundair onderwijs: leraren 2de graad die aan de slag gaan met doelen van SC 8 (historisch bewustzijn) in de arbeidsmarktfinaliteit

Extra informatie

Individueel: deelnemers kunnen individueel inschrijven via GO! pro

Aan de hand van een vooropdracht bereiden de deelnemers zich voor op deze interactieve webinar. Op voorhand worden hiervoor een aantal materialen ter beschikking gesteld.

Lesgevers

Gwen Steenkiste

Gwen Steenkiste werkt als pedagogisch begeleider binnen het GO!. Ze is begeleider voor Klassieke talen en Historisch bewustzijn.

Imke Deleu

Imke Deleu is pedagogisch begeleider secundair onderwijs Gedrags- en Cultuurwetenschappen en Actief Burgerschap bij de PBD van het GO!.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_BHAV01 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Burgerschap en Historisch bewustzijn in samenhang verdieping doelen

woensdag 10 november 2021 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_BHAV02 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Burgerschap en Historisch bewustzijn in samenhang verdieping doelen

vrijdag 12 november 2021 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_BHAV03 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Burgerschap en Historisch bewustzijn in samenhang verdieping doelen

vrijdag 21 januari 2022 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0