Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Technische vakken Schilderen en Decoratie - verdieping doelen

BK-doelen Schilderen en decoratie

Inhoud

In deze sessie duiken we dieper in de BK-doelen van het specifiek gedeelte voor studierichtingen 2de graad Schilderen en decoratie. We staan stil bij de samenhang van de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter aanpakken.

Expliciete aandacht besteden we aan de evaluatie van de doelen. Daarbij leggen we de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. We bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen 'gepersonaliseerd samen leren'. Daarbij hebben we ook aandacht voor de mogelijkheden die de digitalisering ons hier biedt. Maar ook hoe de beoordelingscriteria vervat zitten in de formulering van het leerplandoel behandelen we tijdens deze sessie.

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je voldoende inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • kun je de doelen met een transversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • kun je de drie vormen van feed (feedup, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten


Voor wie

Secundair onderwijs: 

  • leraren 2e graad

Lesgevers

Jan Dorau

Jan Dorau is pedagogisch begeleider SO - harde sector vakspecialiteit Bouw, Hout, Schilderen & decoratie, Techniek en STEM.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_2SDV01 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Technische vakken Schilderen en Decoratie - verdieping doelen

donderdag 28 oktober 2021 van 9:30 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_2SDV02 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Technische vakken Schilderen en Decoratie - verdieping doelen

dinsdag 15 februari 2022 van 9:30 uur tot 13:00 uur

Webinar

0