Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie basisgeletterdheid 1e graad: Nederlands, verdieping doelen

Inhoud

Deze sessie volgt op de boostsessie basisgeletterdheid van 29 september 2021, waarbij we voor Nederlands de doelen basisgeletterdheid nog beter leren kennen.

In deze boostsessie gaan we in op de leerplandoelen (met bijhorende kennis en het beheeringsniveau) van de basisgeletterdheid Nederlands uit de 1ste graad.

We duiden de samenhang tussen verschillende leerplandoelen en geven inspiratie rond het concretiseren van de leerplandoelen (ook deze met transversaal karakter) op pedagogisch-vlak rekening houdend met onze GO!-visie op Gepersonaliseerd Samen Leren.

We bieden houvast bij de evalutatie van de basisgeletterdheid en bespreken hoe we feed-up, feedback en feedforward kunnen integreren binnen de lespraktijk.

We leren werken met de GO! Navigator waarin de didactische fiches terug te vinden zijn.

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je inzicht in de leerplandoelen basisgeletterdheid
  • heb je inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • heb je inzicht in de opbouw van de GO! navigator
  • kun je de doelen met een transversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • Kun je de drie vormen van feed (feed-up, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten
  • herken je de GO!-visie op 'gepersonaliseerd samen leren' hierin.

Voor wie

Secundair onderwijs: 

  • leraren 1e graad 

Lesgevers

Kathleen Leemans

Kathleen Leemans is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor het vak Nederlands.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_1NBG01 - Leerplanimplementatie basisgeletterdheid 1e graad: Nederlands boostsessie

dinsdag 12 oktober 2021 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1NBG02 - Leerplanimplementatie basisgeletterdheid 1e graad: Nederlands boostsessie

dinsdag 12 oktober 2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1NBG03 - Leerplanimplementatie basisgeletterdheid 1e graad: Nederlands, verdieping doelen

dinsdag 18 januari 2022 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar

0