Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Wiskunde boostsessie

Inhoud

In deze boostsessie gaan we in op de leerplandoelen (met bijhorende kennis en het beheeringsniveau) van de basisvorming en/of een bepaalde basisoptie uit de 1ste graad.

We duiden de samenhang tussen verschillende leerplandoelen en geven inspiratie rond het concretiseren van de leerplandoelen (ook deze met transversaal karakter) op pedagogisch-vlak rekening houdend met onze GO!-visie op Gepersonaliseerd Samen Leren.

We bieden houvast bij de evalutatie van de leerplandoelen en bespreken hoe we feedup, feedback en feedforward kunnen integreren binnen de lespraktijk.

We leren werken met de GO! Navigator waarin de didactische fiches terug te vinden zijn.

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je inzicht in de leerplandoelen van de basisvorming
  • heb je inzicht in het vernieuwde concept van de basisopties
  • heb je inzicht in de leerplandoelen van een bepaalde basisoptie
  • heb je inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • heb je inzicht in de opbouw van de GO! navigator
  • kun je de doelen met een transversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • Kun je de drie vormen van feed (feedup, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten
  • herken je de GO!-visie op 'gepersonaliseerd samen leren' hierin

Voor wie

Secundair onderwijs: 

  • leraren 1e graad A-stroom

Lesgevers

Mark Verbelen

Pedagogisch begeleider wiskunde, expertisedomein Evaluatie

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_1WBA03 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Wiskunde boostsessie

dinsdag 19 oktober 2021 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1WBA01 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Wiskunde boostsessie

woensdag 1 december 2021 van 14:00 uur tot 17:00 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1WBA02 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Wiskunde boostsessie

maandag 6 december 2021 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Webinar

0

B22_IS_S3_1WBA04 - Leerplanimplementatie 1e graad A-stroom: Wiskunde boostsessie

maandag 31 januari 2022 van 14:00 uur tot 17:00 uur

Webinar

0