Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Nederlands verdieping doelen

Inhoud

In deze sessie duiken we dieper in de 4 bouwstenen en onderliggende doelen van 'Competenties in het Nederlands'. We staan stil bij de samenhang van de doelen en de wijze waarop we de doelen met een transversaal karakter integreren.

Expliciete aandacht besteden we aan de evaluatie van de doelen. Daarbij leggen we de focus op het ontwikkelingsgericht evalueren. We bespreken hoe we feed-up, feedback en feedforward kunnen integreren in onze lessen en hoe dit past binnen 'gepersonaliseerd samen leren'. Daarbij hebben we ook aandacht voor de mogelijkheden die de digitalisering ons hier biedt. 

De beoordelingscriteria, afgeleid uit de formulering van het leerplandoel, komen uitgebreid aan bod.

Doelstellingen

Na deze sessie:

  • heb je voldoende inzicht in de samenhang tussen de doelen
  • kun je de doelen met een transversaal karakter een plaats geven binnen je lessen
  • kun je de doelen en hun beoordelingscriteria expliciteren
  • kun je de drie vormen van feed (feed-up, feedback, feedforward) op een adequate wijze inzetten.

Voor wie

Secundair onderwijs: 

  • leraren 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit

Lesgevers

Kathleen Leemans

Kathleen Leemans is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor het vak Nederlands.

Hoe inschrijven?

B22_IS_S3_2AND06 - Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Nederlands verdieping doelen

dinsdag 18 januari 2022 van 13:00 uur tot 16:00 uur

Webinar

0