Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Participatief werken in de kleuterafdeling

Samen streven naar 100 % paticipatie

Inhoud

Uit de peiling mens & maatschappij van 2019 blijkt opnieuw dat onze kinderen niet goed scoren voor maatschappij. Kinderen die betrokken zijn en participeren in het schoolgebeuren blijken over de hele lijn sterker te scoren dan kinderen die niet betrokken zijn en dat niet alleen voor mens & maatschappij maar over alle leergebieden heen. Daarnaast willen we in het GO! onze kinderen opvoeden tot actieve burgers in de samenleving die kritisch nadenken en participeren. Maar welke zaadjes kunnen we hiervoor al leggen in de kleuterklassen van onze school ? Wat kan de school doen om echt als een mini-samenleving te werken met participerende kinderen?

 

Participatief werken in de kleuterafdeling heeft uiteraard niets met vergaderen, installeren van raden te maken. Je kan stellen dat participatief werken het DNA is van een kleuterklas. Vanaf dan wordt het afgeleerd. De invloed die kleuters hebben op het reilen en zeilen van hun klasje is zeer groot.  Bij deze workshop leer en ervaar je dat speelsere vormen zoals een fotozoektocht, een klasvlag of een anders prikker methodieken zijn die niet alleen leuk maar ook efficiënt zijn. We zoeken ook samen naar mogelijkheden  om aan te sluiten bij de initiatieven van de lagere school.  Tevens ervaar je dat 100 % participatie, van alle kinderen en volwassenen geen onmogelijk streven is maar evident gezien de methodieken die aangebracht worden.   

Doelstellingen

  • Aantonen en ervaren dat participatief werken met kleuters inherent is aan de kleuter klas en school.
  • Speelsere participatievormen uitgelegd krijgen én ze toepassen
  • Implementeren van de aangebrachte vormen naar de eigen context

Voor wie

Basisonderwijs

  • leerkrachten kleuter
  • schoolleiders
  • beleidsteams
  • zorgcoördinator

Extra informatie

·         Alle participatievormen zijn “open” uitgegeven en gepubliceerd   https://doedeskaden.be/tekst/oprechte-deelneming/·   

  • Deze sessie wordt enkel fysiek gegeven
  • Deze sessie duurt een halve dag
  • Deze sessie kan ook op locatie worden aangevraagd

Jan begeleidt scholen, leerlingen én leerkrachten om zowel op de basis- als de secundaire school participatie mee vorm te geven. Als coauteur van het participatiehandboek ‘Oprechte deelneming’ is hij een veel gevraagde gast voor lezingen en studiedagen rond dit thema. Jan is een autodidact die erin slaagt een taal te hanteren om zowel de leerkracht als de leerling – in alle opleidingsvormen en van alle leeftijden – te boeien. Zijn aanpak is gevoed door wat leeft én werkt in de praktijk

Lesgevers

Jan Van Dijck

Hoe inschrijven?

B22_IB_BX_PWKA01

woensdag 6 oktober 2021 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

B22_IB_BX_PWKA02

woensdag 24 november 2021 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel


Aanvragen op maat