Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Filosoferen met kinderen: initiatie: filosoferen in de klas, hoe begin je eraan?

initiatie: filosoferen in de klas, hoe begin je eraan?

Inhoud

Wie goed leert denken, is kritisch, creatief, probleemoplossend en begrijpend. Een actieve burger die sterk in zijn schoenen staat. Vind jij het ook zo belangrijk dat je kinderen zichzelf en de wereld beter leren begrijpen? Dat ze leren met elkaar in dialoog te gaan? Tijdens het filosoferen is het niet de leerstof die centraal staat, maar de gedachten en wijsheid van kinderen. Maar hoe stimuleer je hen nu om echt te denken en beweeg je van het louter uitwisselen van ervaringen naar een filosofisch onderzoek?

Tijdens deze praktische initiatie leer je zelf een open houding aan te nemen en kansen te zien om in je klas te filosoferen. Je duikt dus in verwondering en ervaart de kunst om anders naar dingen te kijken. Je oefent vaardigheden om van een kringgesprek een filosofisch gesprek te maken en ervaart hoe je de kinderen in je klas kan aanzetten om zelfstandig te denken. Filosoferen moet je vooral doen. We gaan dus samen actief aan de slag met enkele werkvormen en reflecteren nadien op wat we hebben gedaan en de impact ervan.

Doelstellingen

Leerkrachten maken kennis met methodiek om te filosoferen met kinderen in de lagere school.

Leerkrachten weten hoe ze zich zelf opstellen tijdens een filosofische gesprek met kinderen.

Leerkrachten stimuleren het creatief denken bij hun leerlingen en nemen zelf deel aan filosofische gesprekken met kinderen.

Voor wie

Basisonderwijs

  • Leerkrachten lager
  • Zorgcoördinatoren
  • Schoolleiders
  • kernteamskernteams

Extra informatie

  • Deze sessie wordt enkel fysiek gegeven
  • Max. 15 deelnemers/groep

Hoe inschrijven?

B22_IB_BX_IFFK01

dinsdag 9 november 2021 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

55

Aanvragen op maat