Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Denkontwikkeling stimuleren bij jonge kinderen

Een schitterende start voor leerlingen met een jonge ontwikkelingsleeftijd

Inhoud

Begeleid jij jonge kinderen of kinderen en jongeren met een jonge ontwikkelingsleeftijd? Dan helpt dit inspirerende traject je vast op weg om het stimuleren van de denkontwikkeling te prikkelen.

In dit 4 daags traject met een focus op prille lerenden is het vooral belangrijk zélf aan de slag te gaan met de aangebrachte theorie. Hiertoe krijg je kansen door doorheen de lesdagen veel te oefenen. Jezelf uit te dagen, maar ook kennis te maken met oefeningen op niveau van de kinderen, die dadelijk toepasbaar zijn.

Je maakt een onmiddellijke link naar je eigen onderwijspraktijk door telkens met het geleerde te gaan experimenteren in je klas. De gegeven opdrachten zijn vlot te integreren in je dagelijks werk en vragen zeer weinig ‘schrijfwerk’. Een volgende lesdag start steeds met het uitwisselen van ervaringen en inzichten die je opdeed in deze tussenperiode, waarna je voor jezelf kan gaan bijsturen in praktijk.

Voor oudere kinderen (tot 12-13 jaar) in type 2 hebben het 'Bright Start'-programma en het M.I.S.C.-concept hun waarde al bewezen. Professionelen die met deze doelgroep (0V1) werken zijn ook welkom in deze opleiding.

Dag 1

Kinderen leren in interactie met hun omgeving. Binnen die omgeving is de opvoeder (leerkracht, kindbegeleider, therapeut,... ) de belangrijkste persoon om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hoe je dat doet, werkt Prof. Pnina Klein mooi uit in haar M.I.S.C.-concept. Het leert je hoe je in interactie kunt gaan met jonge kinderen (of een jonge ontwikkelingsleeftijd) om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dat concept is de inhoud van deze eerste studiedag. We kijken veel naar kinderen via filmpjes en leren begrijpen wat er gebeurt.

Dag 2

Zelfregulering is de basis van een goede leerhouding. De gevoelige periode om een stevige basis te ontwikkelen ligt tussen 3 en 8 jaar. We kunnen zelfregulering zeer bewust trainen in het dagelijks werk met kinderen.

Vandaag leer je wat zelfregulering is en hoe je het, geïntegreerd in je werk, dagelijks kan trainen. Je krijgt je veel praktische ideeën aangereikt, die ook meteen worden uitgeprobeerd.

Daarna maak je kennis met 'Bright Start', een denkstimuleringsprogramma voor 3 - 8 jarigen ontwikkeld door Carl Haywood. Je leert de theoretische achtergronden ervan kennen en die herkennen in je dagelijkse werk. Je ontdekt hoe M.I.S.C. een goede basis is om de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen.

Dag 3

Jonge kinderen cognitief goed voorbereiden op de lagere school of leergroepen, is ervoor zorgen dat ze veel mogen oefenen op de basis-cognitieve vaardigheden. Vergelijken, classificeren, ordenen en onderscheiden zijn vier onlosmakelijk verbonden basisvaardigheden waar zelfs een chronologische aanpak inzit. Hoewel we allemaal goochelen met deze termen, staan we er vandaag even bij stil en bekijken we hoe je elk van deze vaardigheden bij kinderen kan aanleren. Je leert de opbouw kennen waardoor je stap voor stap de groei ziet in elk van deze elementen.

Dag 4

In het 'bright start'-programma resten ons nog 2 belangrijke cognitieve vaardigheden om te leren kennen: rolneming en getalbegrip. Wat voor heel wat kinderen ogenschijnlijk vanzelfsprekend ontwikkelt, bezorgt jouw kinderen misschien wel grote problemen. Haywood leert je hoe je de ontwikkeling van beide vaardigheden stap voor stap met je kinderen kunt oefenen op hun ritme.

We sluiten de vierdaagse af met een kennismaking met het ouderprogramma dat aan 'Bright Start' verbonden is. Je leert hoe je dit als transfermogelijkheid vanuit jouw opdracht kan benutten.

Doelstellingen

 • Na deze vierdaagse ken je de elementen van het M.I.S.C.-concept, kan je ze herkennen in het werk van kinderen en zelf toepassen in je aanpak.
 • Je kent de achtergrond van de belangrijkste cognitieve vaardigheden die jonge kinderen moeten ontwikkelen en leert ze binnen je eigen praktijk toepassen.
 • Je kan cognitieve activiteiten op maat van je leerlingen ontwikkelen en begeleiden.  

Voor wie

BUO:

 • Kleuterleiders
 • Leerkrachten BubaO
 • Leerkrachten BuSO OV1-OV2
 • Kinderverzorgers
 • Opvoeders 
 • Paramedici 
 • BLIO
 • Zorgleerkrachten
 • Ondersteuners 


Extra informatie

Het flankerend PLG, waaraan je als deelnemer kan aansluiten, wordt opgestart in januari 2022